University of Oulu

Uusi Norabia : pienteollisuustalosta asumisen palveluhybridiksi

Saved in:
Author: Hinttala, Irene1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 67.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312154
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Hinttala, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Mahlamäki, Rainer
Özer-Kemppainen, Özlem
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Hirvonen-Kantola, Sari
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö ”Uusi Norabia- Pienteollisuustalosta asumisen palveluhybridiksi” on suunnitelmapainotteinen työ, jonka tarkoituksena on ollut tutkia palveluasumisen ja normaaliasumisen sijoittamista vanhaan pienteollisuusrakennukseen. Suunnitelma tehtiin rakennuksen nykyisen omistajan Niilo Pellonmaan toimeksiantona. Rakennuksen tontilla on vireillä asemakaavamuutos, jonka pohjaksi arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen on laatinut viitesuunnitelmat sen muuttamisesta asuinkäyttöön. Työtä ovat ohjanneet professori Rainer Mahlamäki, yliopisto-opettaja, arkkitehti Özlem Özer-Kemppainen sekä arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkasen osakas arkkitehti Risto Huttunen.

Norabia on arkkitehti Igor ”Iikka” Martaksen suunnittelema vuonna 1961 rakennettu pienteollisuustalo, jossa alkujaan toimi Syväsen asusteen trikootehdas ja sittemmin Hobby Hallin myymälä varastoineen. Nykyisin rakennus on vuokrattu useille eri yrityksille mutta osa toimistotiloista on tyhjillään. Rakennus on hyvin säilynyt ja edustaa ajalleen tyypillistä funktionalismia, vaaleata julkisivua kiertävine nauhaikkunoineen. Pilarirakenteensa ansiosta sisätilat ovat kohtuullisen helposti muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin sopiviksi.

Suunnittelukohde, pienteollisuustalo Norabia sijaitsee historiallisesti arvokkaalla Helsingin Vanhankaupungin alueella. Hämeentien varrella olevan erinomaisen sijaintinsa vuoksi Norabialla on mahdollisuuksia kehittyä elinvoimaiseksi. Tontin vieressä avautuvan Verkatehtaan puiston ja Hämeentien toisella puolella olevan Annalan huvilan puutarhan ansiosta rakennuksella on potentiaalia pienestä tontistaan huolimatta asumisen ja palveluasumisen käyttöön.

Suunnitelmassa rakennuksen kahteen ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan kaavan mukaisesti palveluja, kolmeen seuraavaan kerrokseen kuusi ryhmäkotia, kahteen kerrokseen yhteisöasumista ja muihin kerroksiin normaaliasumista. Palvelutalon pihatilan suurentamiseksi sekä valoisampien asuntojen aikaansaamiseksi seitsemänkerroksisen rakennuksen sisäpihan puolelta puretaan osa ja jäljelle jäävä osa korotetaan seitsemällä kerroksella. Tavoitteena on ollut löytää ratkaisu, joka on ajan hengen mukainen ja jossa tehdään mahdollisimman vähän muutoksia julkisivuihin tilaajan asettamat raamit ja tavoitteet huomioiden.

Erityistä huomiota on kiinnitetty rakennuksen ja pohjien toimivuuteen sekä suurien sienipilareiden säilyttämiseen sisätilan arkkitehtuurissa. Tavoitteena on ollut luoda monen sukupolven virkeä asuinyhteisö, jossa asukkailla on arkkitehtuurin luomien tilojen kautta mahdollisuus arjen kohtaamisiin. Palvelutaloasumisessa on pyritty kodinomaisuuteen ja mahdollisuuteen seurata talon elämää, vaikka liikkuminen rajoittuisikin vain omaan asuinyksikköön. Ryhmäkotien yhteistilojen välipohjat ovat aukotettu orgaanisin muodoin ja asuinhuoneisiin on avattu ranskalaiset parvekkeet. Vanhan rakennuksen laajennettu torniosa on suunniteltu yksiaineisen eleettömäksi lasitetun parvekevyöhykkeen avulla. Parvekkeen horisontaali kaidelinja tukeutuu vanhan rakennuksen nauhaikkunoihin ja asunnot avautuvat kauttaaltaan parvekevyöhykkeelle.

Abstract

”The new Norabia — transforming a small-scale industry building to a regular-sheltered accommodation hybrid” is a master thesis with emphasis on design and a purpose to research placing regular and sheltered accommodation to an old small-scale industry building. The assignment was given by Niilo Pellonmaa, the current owner of the building. There is a pending city plan change on the lot of the building, based on reference plans for transforming the building to accommodate housing designed by Huttunen-Lipasti-Pakkanen Architects. The thesis is supervised by professor Rainer Mahlamäki, University teacher, architect Özler Özer-Kemppainen and architect Risto Huttunen, a partner of Huttunen-Lipasti-Pakkanen Architects.

Norabia is a small-scale industry building designed by the architect Iikka Martas and built in 1961. Right after its construction the building used to function as a cloth factory for Syvänen accessories and more recently it contained a Hobby Hall store with a storage. Nowadays the building is rented out for various companies, but a large portion of the business premises remain empty. The building is well-preserved and represents functionalism typical for its time with a light façade and ribbon windows going around it. Thanks to the column structure the interiors are reasonably easy to transform to suit different purposes.

The target of this thesis, a small-scale industry building called Norabia, is located in the historically valuable Vanhakaupunki region in Helsinki. Due to the building’s excellent location by the lively Hämeentie it has plenty of possibilities when it comes to future development. The Verkatehdas park right next to the building and the Annala Villa Park right across the road give Norabia a lot of potential for housing and sheltered accommodation despite it’s small lot.

In the new Norabia plan services will be located on the first two floors according to the city plan, the next three floors will consist of six group homes, two floors will contain communal living and the rest of the floors will be reserved for regular housing. To enlarge the yard size and achieve brighter apartments part of the current seven storey building will be disassembled, and the remaining part of the building will be raised with seven new storeys. The goal is to find a solution, that is respectful to the spirit of the building and to the period of time it was built in making as little changes as possible to the façade while still taking the aspirations of the customer into account.

Special care is taken to ensure the functionality of the building, floorplans and preserving the large mushroom-shaped columns in the interior architecture. The goal is to create a lively living community consisting of different generations, where the residents have the possibility to face daily encounters through the spaces created by architecture. The main focus of sheltered accommodation is to create a homelike place to live and give an opportunity to follow the life of the house, even if your mobility is restricted to your own living space. The floors of the shared spaces in the group homes are gapped with organic shapes and the apartments are fitted with French balconies. The extended tower of the old building is designed to look singular and vacant with its glass balcony zone. The horizontal railing line of the balcony is leaning on the ribbon windows of the old building. The apartments open up throughout to the balcony zone.

see all

Subjects:
Copyright information: © Irene Hinttala, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.