University of Oulu

Maalaisliittolaisesta opiskelijatoiminnasta politisoituneeseen edunvalvontaan : Oulun keskustaopiskelijat vuosina 1959–1981

Saved in:
Author: Kantomaa, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312162
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kantomaa, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kinnunen, Tiina
Reviewer: Salo, Matti
Kinnunen, Tiina
Description:
Pro gradu -tutkielmani aiheena on Oulun keskustaopiskelijat (OKO) ry:n toiminta vuosina 1959–1981. Keskustan opiskelijaliitto (KOL) oli aloittanut toimintansa jo vuonna 1937, mutta sen toiminta keskittyi pitkään vain Helsinkiin. Yhteiskunnallinen murros ja heräilevä opiskelija-aktiivisuus kannustivat myös keskustalaisen opiskelijaliikkeen levittäytymään useimpiin opiskelijakaupunkeihin. Oulun osaston syntysanat lausuttiin keväällä 1959. Järjestön toiminnan tarkoituksena oli toimia yhdyssiteenä maaseudulta kaupunkiin muuttaneille opiskelijoille ja kannustaa nuoria yhteiskunnallisten asioiden äärelle. Myös keskustan aatteen edistäminen nähtiin tärkeäksi tehtäväksi. Tutkimuksellani olen halunnut selvittää, miten yhdistys toimi Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa, ja miten järjestö näkyi opiskelijaliikkeessä. Tutkimuksessa selvitän myös, miksi järjestö on alun perin perustettu, millaista toimintaa sillä oli, miten toiminta kehittyi, minkälaisia poliittisia linjoja se kannatta ja miten se toimi osana Suomen Keskusta -puoluetta. Päälähteeni on Oulun keskustaopiskelijat ry:n arkisto, joka on yhdistyksen hallussa. Arkisto on järjestelemätön. Täydentävänä lähteenä on Oulun ylioppilaslehden vuosikerrat vuosilta 1961–1981. Lähdekriittisen tarkastelun avulla rakennan lähteiden pohjalta kokonaiskuvan Oulun keskustaopiskelijoiden toiminnasta reilun vuosikymmenen ajalta. Laadullisen analyysin kautta olen hahmottanut lähteistä selvästi esiin nousevia teemoja, ja pyrkinyt selvittämään OKO:n suhdetta niihin. Tärkeänä metodina on toiminut myös vertailu Turun keskustaopiskelijat ry:n toimintaan. Tähän olen käyttänyt Niklas Holmbergin kirjoittamaa teosta Opiskelijat Kekkosen jäljissä. Turun keskustaopiskelijat 1958–2008. Vertailua olen tehnyt myös Jyväskylän keskustaopiskelijoiden toimintaan. Tähän olen käyttänyt Marko Lambergin toimittamaa teosta Nuoruus ja toivo. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1934–2003, jossa pääpiirteissään kerrotaan Jyväskylän keskustaopiskelijoiden historiasta ja toiminnasta. OKO:n toiminta ja vaikuttamistyö oli koko 1970-luvun ajan todella aktiivista ja näkyvää Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa. Järjestö saavutti vakaan aseman ja suosion oululaisessa opiskelijayhteisössä. OKO toimi tiiviisti osana Keskustan opiskelijaliiton toimintaa, ja toi paikallisella tasolla näkyvästi esiin keskustalaisia näkemyksiä ja poliittisia linjoja. Toiminnassa näkyi selvästi kehitys ihmisiä yhdistävästä harrastejärjestöstä tavoitteellisesti vaikuttavaksi edunvalvojaksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Kantomaa, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.