University of Oulu

Nuorten ahdistuneisuushäiriöt : syitä, seurauksia ja koulun tukitoimia

Saved in:
Author: Jääskö, Marita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312166
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Jääskö, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä tutkielmassa tavoitteeni on selvittää mistä nuorten ahdistuneisuushäiriöt johtuvat ja miten ne ilmenevät. Lisäksi selvitän miten koulu voi tukea nuoren mielenterveyttä. Tutkielma on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka lähteinä käytän alan uusinta tutkimustietoa, pääasiassa 2010-luvulta. Poikkeuksena ovat tietyt vanhemmat lähteet, joita voidaan tämän tutkielman konteksteissa pitää relevantteina. Lähdekirjallisuus on peräisin pääasiassa kansainvälisistä julkaisuista, mutta myös kotimaista kirjallisuutta on kattavasti. Ahdistuneisuushäiriöt ovat vakavia psyykkisiä sairauksia, joihin yleisimmin liittyy sellainen pitkittynyt ahdistuneisuus, johon ei löydy tarkkaa syytä. Tässä tutkielmassani määrittelen ahdistuneisuushäiriöt ICD-10 tautiluokituksen mukaisesti. Tämä Maailman terveysjärjestö WHO:n tautiluokitus on käytössä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, ja sitä on päivitetty viimeksi vuonna 2011. Ahdistuneisuushäiriö on yksi yleisimmistä tunteiden ja käyttäytymisen häiriöistä lapsilla ja nuorilla. Syyt voivat olla biologisia ja perinnöllisiä, temperamenttiin ja persoonallisuuteen liittyviä tai kiintymyssuhteisiin tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviä. Myös elämäntilanteiden kuormittavuus voi johtaa ahdistuneisuushäiriöiden syntyyn. Ahdistuneisuushäiriön merkkejä voivat olla muun muassa sosiaalinen vetäytyminen tai kiusaamiskäyttäytyminen. Ahdistuneisuushäiriön omaava lapsi tai nuori on alttiimpi sekä kiusatuksi että kiusaajaksi tulemiselle. Aikuisten tuki ja ohjaus sosiaalisessa ympäristössä ovat avainasemassa nuorten ahdistuneisuushäiriöiden ennaltaehkäisemisessä sekä niiden varhaisessa tunnistamisessa ja puuttumisessa. Sosiaaliset suhteet ja tunne joukkoon kuulumisesta ovat nuoren hyvinvoinnille olennaisia tekijöitä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marita Jääskö, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.