University of Oulu

Yrittäjyyskasvatus siltana koulutuksen ja työelämän välillä

Saved in:
Author: Syväniemi, Erika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312167
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Syväniemi, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tarkastella yrittäjyyskasvatusta ja sen merkitystä koulutuksen ja työelämän välillä. Yrittäjyyskasvatusta käsitellään työssä laajana yläkäsitteenä eikä sen alle lukeutuvaa erilaista lyhytkestoisia kurssi- tai koulutustoimintaa ole lähetty erittelemään. Yrittäjyyskasvatus määritellään työssä siihen liittyvien käsitteiden kautta. Tämän lisäksi yrittäjyyskasvatuksesta eritellään siihen liittyviä toteuttamistapoja, historiaa, tavoitteita sekä kritiikkiä. Yrittäjyyskasvatuksen määrittelyn myötätyössä lähdetään tarkastelemaan keinoja, joilla yrittäjyyskasvatus sitoo koulutusta ja työelämää toisiinsa. Oletuksena työssä on, että yrittäjyyskasvatus on yksi tapa tuoda koulutusta lähemmäs työelämää ja lisätä oppilaiden ja opiskelijoiden tietoisuutta työelämästä. Työssä tuodaankin esille yrittäjyyskasvatuksen välittämiä kompetensseja ja pohditaan niiden tärkeyttä tulevaisuuden työelämässä. Työssä esiin nousee yrittäjyyskasvatuksen tarkoitus tukea kasvatettavien sisäisen yrittäjän ominaisuuksien kehittymisessä; nämä taidot auttavat nykypäivän ja tulevaisuuden muuttuvassa ja jopa haastavassa työelämässä. Eri keinot, joiden avulla yrittäjyyskasvatusta toteutetaan, lisäävät kasvatettavien tietoisuutta työelämästä. Kuitenkaan yrittäjyyskasvatus ei ole saanut kunnollista jalansijaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä; siihen voi liittyä negatiivisia mielleyhtymiä. Työssä esille nousevat kuitenkin yrittäjyyskasvatuksen hyödylliset vaikutukset yksilön — ei niinkään yhteiskunnan kannalta. Mikäli yrittäjyyskasvatus pyrittäisiin määrittelemään uudelleen ja sille asetettaisiin selkeät rajat ja tavoitteet, voidaan siitä hyötyä suurestikin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Erika Syväniemi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.