University of Oulu

Seikkailupedagogiikka kasvatuksen muotona

Saved in:
Author: Hietala, Pauliina1; Kumpula, Katri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312169
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Hietala ; K. Kumpula, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintutkielma käsittelee seikkailupedagogiikkaa ja sen käyttöä kasvatuksessa. Kirjallisuuskatsauksen keinoin pyrimme selvittämään seikkailupedagogiikan olemusta. Esittelemme johdannossa tutkimuskysymyksemme ja sen, kuinka päädyimme meitä kiinnostavaan aiheeseen, josta päätimme tehdä tutkielmamme. Jatkamme esittelemällä tärkeitä kasvatuksen kentän käsitteitä, joilla pohjustamme aihettamme ja löydämme sille pohjan kasvatustieteen käsityksestä kasvatuksesta, sivistyksestä ja pedagogiikasta. Käsittelemme lisäksi seikkailupedagogiikkaan itseensä liittyviä käsitteitä, kuten elämystä, kokemusta ja seikkailua. Perehdymme seikkailupedagogiikan syvempään tarkoitukseen sekä sen toimimisen ja käyttämisen edellytyksiin. Huomaamme seikkailupedagogiikan yhteyden kokemusperäiseen opetukseen, ja myös sosiologian ja psykologian teorioihin. Löydämme seikkailupedagogiikan pedagogisen teorian ytimen toiminnan intentiosta ja reflektiosta, ja määrittelemme seikkailupedagogisen toiminnan tavoitteita, kuten oppilaan fyysisen, psyykkisen ja emotionaalisen kehittymisen. Lopuksi lähdemme etsimään vastauksia seikkailupedagogiikan soveltamiseen käytännön kasvatuksessa. Huomaamme, että seikkailupedagogiikan käyttäminen edellyttää opettajalta paneutumista, mutta toisaalta se on oppilaille mieluinen ja luonnollinen oppimismuoto. Mieluisuuden ja luonnollisuuden lisäksi seikkailupedagogiikasta löytyy monia muitakin vahvuuksia, mutta on sillä ongelmakohtansakin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pauliina HietalaKatri Kumpula, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.