University of Oulu

Vuosaaren keskustan asemakaava

Saved in:
Author: Kahelin, Harri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312174
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kahelin, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyöni liittyy olennaisesti syysperiodilla pidettyyn asemakaavasuunnittelun kurssiin ja siellä tehtyyn Vuosaaren arkkitehtiopiskelijakilpailuun ja sen jälkeiseen joulukuussa pidettyyn Fiksu-kaavaworkshopiin. Workshopissa tuotin osasta kilpailualuetta oman asemakaavasuunnitelmani, jossa Vuosaaren keskustan alueelle muodostettiin uusi asemakaava ja sen myötä uusi kortteli- ja tonttijako. Asemakaavakurssilla alueelle suunniteltiin uusia asuinkerrostaloja sekä julkista rakentamista.

Asuinkerrostalojen sijainti on valitsemani alueen eteläosassa ja suunniteltu lukion uudisrakennus tulee lounaisnurkkaan. Näiden muodostamien kortteleiden pohjoisrajaa pitkin kulkee koko Vuosaaren keskustan läpi vievä vehreä kevyen liikenteen väylä, Väinönraitti, joka kulkee koko Vuosaaren keskustan alueen läpi jatkuen idässä kohti telakka-aluetta ja lännessä kohti Rastilaa ja Itäkeskusta.

Nykyisenlainen Vuosaaren keskusta on jäänyt kehityksessä jälkeen muusta alueesta ja on toiminnoiltaan yksipuolinen. Hiukan liikuntaa ja yksi iso kauppakeskus. Julkisia kulkuvälineitä käyttävät ihmiset kulkevat alueen läpi, ehkä pikaisesti kaupassa käyden ja suuntaavat sitten pois alueelta. Alueen asuinrakennuskannan kehittäminen onkin yksi pääteemoista. Tarkoitus oli saada alueelle lisää asukkaita ja asuinkerrostalojen rakentaminen riittävässä määrin tukee tätä kehityssuuntaa. Samalla alueelle saadaan pieniä liikkeitä, kun rakennusten kivijalkoihin mahdollistetaan yrittäjyys. Pysyvä monikulttuurinen ja eri-ikäluokista koostuva asukaskunta luo alueesta tasa-arvoisemman ja viihtyisämmän. Pysyvä asujaimisto tuo alueelle myös turvallisuuden ja miellyttävyyden tunteen. Sitä ei kolkolla aukiopainotteisella nykyisyydellä ole.

Nykyisentasoisen julkisen liikenteen säilyminen on alueen elinvoimalle tärkeää. Alueella liikennöivät niin bussit kuin metro. Molempien tueksi tarvitaan hyvin suunniteltu ja toimiva liikenneverkko. Julkisen liikenteen osana kevyen liikenteen edistäminen alueella olikin eräs kantava teema kilpailutyössämme, jota myös johdonmukaisesti jatkoin omassa kaavatyössäni.

Alue on selkeästi urbaani ympäristö, jonka kaupunkitoimintojen kehittäminen ja asuinviihtyvyyden edistäminen muokkaavat alueen identiteettiä yksilöllisempään suuntaan. Alueen rakentamisella monikulttuuriseksi on tarkoitus estää eritaustaisten ihmisten segregaatiota. Tätä ei voi suoranaisesti kaavassa vaatia, mutta monikulttuurisuus on oleellista alueen hyvinvoinnille. Tätä tulisikin kaikessa aluesuunnittelussa painottaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Harri Kahelin, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.