University of Oulu

Vuosaaren keskustan asemakaava

Saved in:
Author: Koivuranta, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312176
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Koivuranta, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Vuosaaren keskustan asemakaava on ryhmätyönä Harri Kahelinin ja Saimi Järvisen kanssa syksyllä 2017 luotu kilpailuehdotus. Suunnitelmamme ”Väinön” lähtökohtana oli luoda toiminnallista, vihreää ja yhteisöllisyyteen kannustavaa urbaania ympäristöä annetulle kilpailualueelle. Vuosaaren alueelta löytyy paljon viheralueita ja puistoja ja koimmekin luontevana jatkaa tämän teeman parissa myös ydinkeskustan alueella. Tällä hetkellä keskustan alueelta puuttuu yhtenäisyys sekä kaupunkikeskustalle olennainen jäsentely, johon ehdotuksellamme olemme pyrkineet vastaamaan. Lisäksi Vuotalon edustalla oleva koulurakennus puretaan ja siirretään kilpailualueen länsipäätyyn, aiheuttaen täydennysrakentamisen tarpeen. Alueella löytyy paljon tasoeroja, joita pyritään suunnitelmassa minimoimaan nostaen keskusta-alue yhtenäiseen korkoon ja näin ollen helpottaen kulkemista.

Liikenne: Suunnittelun keskiössä olivat etenkin liikennereitistöt ja halusimmekin nostaa erityisasemaan kevyen liikenteen reittien vahvistamisen. Alueen läpi kulkevat kaksi selvää päälinjaa; etelä-pohjoissuuntainen julkisen liikenteen väylä sekä itä–länsi-suuntainen kevyen liikenteen väylä. Julkisen liikenteen väylän yhteyteen lisätään pysäkki Vuotalon ja kauppakeskuksen edustalle. Suunnitelmassamme ydinkeskustan alue on täysin rauhoitettu henkilöautoilulta ja parkkipaikat ovat asetettu aluetta peittävien autokansien alle. Poikkeuksena tästä urheilutalolle tuotu invapaikoitus. Jo olemassa olevaa kauppakeskus Kolumbuksen yhteydessä toimivaa parkkihallia modifioidaan alueen vihreään teemaan sopivaksi ja se piilotetaan nurmikukkulan alle. Samalla kukkula, Väinönmäki, toimii keskustalle identiteettiä ja lisäarvoa tuovana kohokohtana.

Toiminnot: Koko suunnitelman selkärankana on puistomainen Mosaiikkiraitti, joka halkoo alueen yhdistäen eri toiminnot toisiinsa ollessaan itsessään myös toiminnallinen. Mosaiikkiraitin varrelle sijoitetaan liiketoimintaa, sekä erilaisia virkistys- ja pienimuotoisia vapaa-ajanvietto alueita. Raitti on päällystetty nurmella, nurmikivellä sekä viheralueita halkovilla viitteellisillä reiteillä. Länsi-itä suuntaiselle päälinjalle rakentuu luonteva kulkureitti, jossa yhdistyvät niin jalankulku kuin pyöräilyliikenne. Raitille tuodaan syötäviä istutuksia, kuten omenapuita sekä viljelylaatikoita. Mosaiikkiraitti yhdistyy itäpäädyssä asuinalueisiin ja länsipäädyssä koulurakennuskompleksiin, toimien luontevana ja turvallisena reittinä koululaisille. Koulurakennuksen läheisyyteen, Urheilutalon taakse varataan tilaa molempien aiemmin mainittujen rakennuksien toimintoja tukeville urheilukentille. Väinönmäelle lisätään polkuja ja se maisemoidaan sopivin istutuksin. Vuotalon eteen muodostuvaa kulttuuritoimintoihin pohjautuvaa aukiota tiivistetään ja rajataan miellyttävään mittakaavaan, sekä lisätään mahdollisuuksia erilaisten tapahtumien järjestämisille. Vuotalon toiminnan tueksi sen pohjoispäätyyn on suunnitelmassa varattu tila taidemuseolle. Aukion läpi kulkee oleellinen kevyen liikenteen kulkureitti, jolle annetaan tilaa jättämällä taidemuseolle varattuun rakennukseen läpikulku. Kulttuuritori sijaitsee kannen päällä, jonka alapuolisissa tiloissa on niin taidemuseon ja Vuotalon yhteisiä tiloja. Tiloihin puhkaistaan valoaukkoja, jotka toimivat torilla lavarakennelmina.

Rakennuskanta: Aluetta täydennetään lisäten monipuolisesti mahdollisuuksia virkistystoimintaan sekä täydennetään rakennuskantaa inhimillisellä mittakaavalla, kuitenkin keskustaan sopivalla tavalla. Mosaiikkiraitin varrelle tiivistetään yhtenäinen rakennusten muodostama väylä, joista alimpiin kerroksiin varataan tilaa niin liike- kuin toimistotiloille. Kulkureitin varrella rakennusten linjaus pyritään pitämään inhimillisessä mittakaavassa, vaikkakin päällimmäisiin kerroksiin lisätään tornimaista rakentamista. Tornirakennuksilla pyritään korostamaan mosaiikkiraitin linjaa, sekä tuomaan vastinpari metrolinjan eteläpuoliselle Delfiinikorttelille. Lisäksi riittävällä asuinrakentamisella pyritään pitämään keskusta-alue eläväisenä, asukkaiden hyödyntäessä alueelle tuotuja virikkeitä. Yksityisyyttä tuomaan korttelirakennuksissa hyödynnetään kattotasoja yhteistiloina. Kilpailualueen reunoissa rakennuksien korkeus istutetaan muuhun jo olemassa olevaan rakennuskantaan sopivaksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Koivuranta, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.