University of Oulu

Vuosaaren keskustan asemakaava

Saved in:
Author: Romsi, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 21.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312183
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Romsi, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Alueen asukkaiden toiveet ohjasivat suunnitelmaamme suuntaan, jossa tärkeimmiksi arvoiksi nousivat kaupunginosan identiteetin vahvistaminen sekä yhteisöllisyyden korostaminen. Ympäröivien asuinalueiden yhdistäminen oli myös yksi teemoistamme, ja siksi pidimme tärkeänä keskusta-alueen kehittämistä monipuoliseksi virkistys- ja kulttuurikeskukseksi sekä monimuotoisten asumisratkaisujen järjestäminen. Toimiva kokonaisuus syntyi mittakaavaltaan inhimillisen sekä kulkuyhteyksiltään sujuvan keskustan ideasta. Päälinjoja ehdotuksessa ovat erityisesti selkeästi rajautuvat puolijulkiset ja julkiset tilasarjat, jotka muodostavat maaston korkeusvaihteluiden kanssa tehokkaasti keskeisiä kohtaamispaikkoja sekä ohjaavat sujuvasti liikennettä. Kokoava keskus palveluineen kokoaa ihmisiä ympäröiviltä asuinalueilta. Kevyen liikenteen väylä kulkee läpi alueen ja on rajattu kortteleiden korotetuilla sisäpihoilla.

Tiiviiden katutilojen vastakohtana kortteleiden sisäpihat ovat tilavia ja vehreitä ja keskusta-alueella julkiset, puolijulkiset ja yksityiset tilat ovat selkeästi eroteltavissa. Palvelut ovat keskittyneet vilkkaasti liikennöidylle ydinkeskustan alueelle ja kevyen liikenteen väylät liittyvät tehokkaasti ympäröiviin asuinalueisiin ja inhimillistävät välimatkoja. Hillitty harjakorkeus säilyttää kaupungin siluetin maltillisena. Kuten liikenneväylillä, myös massoittelulla on pyritty yhdistämään ympäröiviä jo olemassa olevia sekä ympäristöön vielä rakentamattomia asuinalueita. Rakennusten julkisivumateriaalien vaihtelu sekä viher- ja vesielementit tasoittavat estävät monotonisen vaikutelman syntymisen.

Väylien katutilan mielekkyyteen sekä läpikulkuyhteyksien selkeyttämiseen on kiinnitetty huomiota ja pyöräily- ja jalankulkuliikenteen mahdollisuudet ovat parantuneet. Väylän varrelle sijoittuvien rakennusten korkeus on suunnitelmassa huomioitu. Ajoneuvoliikenne tukeutuu vanhaan katuverkkoon, mutta julkisen liikenteen sekä pikaraitiotien parannetut reitit mahdollistavat yksityisautoilun minimoimisen alueella. Alueelliset painopisteet on huomioitu julkisen liikenteen verkossa. Tilavat maanalaiset pysäköintiratkaisut mahdollistavat ympäriltä virtaavan autoliikenteen sujuvan saapumisen alueelle. Korttelikohtaisesti pihakansien alle on myös järjestetty pysäköintiä.

Alueen toimintojen luonteva yhdistyminen oli myös yksi päätavoitteistamme. Laajennettu urheilutalo yhdessä uuden lukion läheisyyteen rakennetun aktiviteettipuiston kanssa luovat tehokkaan resurssejaan jakavan ja eri liikuntamuotoja tukevan kokonaisuuden. Lukiolaisten ja muiden asukkaiden saavutettavissa on myös erinomaisesti vuotalo kirjastoineen ja lukupihoineen sekä pienimuotoinen kulttuurikeskus Mosaiikkitorin reunalla. Urheilutalon välittömässä läheisyydessä sijaitseva hotelli tarjoaa majoitusmahdollisuuden Vuosaaressa vieraileville. Kaupunkitilaa elävöittää katutasoon sijoittuvat liiketilat.

Vuosaaren asemakaavan suunnittelu oli ryhmätyö ja pääsääntöisesti työskentelimme ryhmänä. Kuitenkin pienoismallin rakentaminen sekä osasuunnitelman, kaaviokuvien ja rakeisuuskaavion työstäminen oli lähinnä omaa vastuualuetta. Lisäksi yhteisprojektissamme valitsimme alueelta yhden korttelin, ja korttelista yhden rakennuksen, jota lähdimme työstämään. Rakennukseen liittyi asuntosuunnittelun sekä rakennusopin kurssit.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Romsi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.