University of Oulu

Digikonsulttien vouhotusta vai välttämätön uudistus? : koulujen digitalisaatio opettajien ja oppilaiden kirjoittamissa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa

Saved in:
Author: Laitinen, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312205
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Laitinen, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielmassa on tutkittu yhtätoista syys- ja lokakuussa 2017 Helsingin Sanomissa julkaistua opettajien tai oppilaiden kirjoittamaa koulujen digitalisaatioon liittyvää mielipidekirjoitusta. Kirjoituksia on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tämän empiirisen analyysin avulla pyrittiin selvittämään, millaisia näkemyksiä opettajilla ja oppilailla on koulujen digitalisaatiosta, mistä aiheista tai teemoista he kirjoittavat, sekä miten heidän näkemyksensä eroavat toisistaan. Tutkimuksessa selvisi, että digitalisaation hyvää toteutumista jarruttivat kirjoittajien mielestä eniten käytännön toteutukseen liittyvät seikat, kuten pitkään tietokoneella istumisesta aiheutuvat fyysiset oireet, huonosti toimivat laitteet, verkkoyhteydet tai palvelut tai opettajien osaamisen puute. Oppilaat kiinnittivät kirjoituksissaan erityisen paljon huomiota käytännöllisiin seikkoihin ja kertoivat omia kokemuksiaan ja mielipiteitään esimerkiksi sähköisistä oppimateriaaleista. Henkisellä puolella erityisesti opettajat kokivat, että digitalisaatio on kuin ylhäältä ohjattu vallankumous, joka on tuotu kouluihin liian nopeasti, mikä saa opetusalan ammattilaiset tuntemaan riittämättömyyttä omista kyvyistään. Erään opettajan mielestä digitalisaatiouudistuksessa koulujen ensisijainen päämäärä, hyvän elämän tuottaminen, on unohtunut; toinen taas kertoo olevansa täysin kyllästynyt ”digiuskovaisten ilosanomaan”. Opettajat ja oppilaat olivat samaa mieltä siitä, että on epäreilua, että jotkut oppilaat joutuvat digitalisaation koekaniineiksi esimerkiksi sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa. Yhteneväisiä mielipiteitä ilmeni myös muutosten radikaaliudesta: erään oppilaan mukaan tämä vaikuttaa opiskelijoiden koulumenestykseen ja motivaatioon, opettajan mielestä taas perinteisestä opetuksesta on tehty lähes syntiä. Osassa kirjoituksia tarjottiin myös ratkaisuja näille ongelmille, kuten esimerkiksi opettajien vuosittaista täydennyskoulutusta tai fyysiseen oppimisympäristöön tehtäviä muutoksia ergonomian parantamiseksi. Kirjoittajien joukosta löytyi toki myös digitalisaatiomyönteisiä opettajia ja oppilaita, joiden mielestä sähköiset materiaalit voisivat mullistaa opetuksen tai jotka uskovat, että onnistuessaan digitalisaatiosta on opiskelijoille vain hyötyä. Muutamassa kirjoituksessa keskityttiin rauhoittelemaan muita kirjoittajia kertoen muun muassa että tietotekniikka ei estä opettajaa tekemästä hyvää työtä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Laitinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.