University of Oulu

Salaisuuksia ja hevosleikkejä : lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja sen psyykkiset vaikutukset

Saved in:
Author: Raatevaara, Kristiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312208
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Raatevaara, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on monimutkainen ilmiö, jossa aikuinen riistää lapselta itsemääräämisoikeuden, sekä sukupuolistunutta valtaa käyttäen alistaa lapsen hyväksikäytön uhriksi. Kroonisen seksuaalisen hyväksikäytön psyykkisiä vaikutuksia on tutkittu melko paljon, ja sen on todettu olevan yhteydessä esimerkiksi masennukseen, sosiaalisiin ongelmiin sekä seksuaalisiin ongelmiin ja vaikeuksiin. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on määritelty myös rikoslaissa rangaistavaksi teoksi. Problemaattista on kuitenkin erityisesti paljastaminen, sillä useat lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyt ovat pitäneet salaisuuden aikuisuuteen asti, ja jotkut eivät ole kertoneet asiasta kenellekään. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on traumaattinen tapahtuma. Traumalle ominaista on sen kapseloituminen, jolloin trauman syntyhetkellä koetut tunnetilat ja aistimukset voivat säilyä muuttumattomina, ellei traumaa käsitellä psykoterapiassa. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön aiheuttamat vaikutukset voivat tulla esiin eri tavoin, ja hyväksikäytön uhrit saattavat suhtautua esimerkiksi miehiin yleisesti eri tavoilla. Miesten ollessa yleensä hyväksikäyttäjän asemassa olisi tärkeää saada lisää tietoa etenkin maskuliinisuuden rakenteista ja siitä, mikä voi aiheuttaa hyväksikäytön. David Finkelhorin neliehtomalli tarjoaa yhden moniulotteisen teorian hyväksikäytön mahdollistumiselle. Sen mukaan hyväksikäyttö mahdollistuu neljän ehdon täyttyessä loogisessa järjestyksessä. Perheensisäinen lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö voi saada aikaan välittömiä vaikutuksia lapsessa, sekä vaikutukset voivat seurata aikuisuuteen, ilmeten eri tavoin. Seksuaalinen hyväksikäyttö on vakava riskitekijä myöhempien psyykkisten ongelmien kannalta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kristiina Raatevaara, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.