University of Oulu

Matematiikan oppiminen, oppimisvaikeus ja tukeminen

Saved in:
Author: Känsäkoski, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312210
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Känsäkoski, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani aiheena on matematiikan oppiminen sekä oppimisvaikeudet matematiikassa. Tämän lisäksi tutkielmassa käsitellään matematiikan oppimisvaikeuksien tukimuotoja ja oppimisen arviointia. Matematiikan oppimisvaikeus on yleinen oppimisvaikeus, jota ei kuitenkaan ole vielä kovinkaan paljon tutkittu. Matematiikan oppimisvaikeus lisää työttömyyden riskiä ja vaikeuttaa kaikkea toimintaa, jossa tarvitaan matemaattista osaamista. Matematiikka on luonteeltaan kumuloituvaa, jolloin uudet opittavat asiat rakentuvat aiemmin opitun varaan. Matematiikan osaamisessa voidaan erotella neljä eri osataitoa: lukumääräisyyden taju, matemaattisten suhteiden ymmärtäminen, laskemisen taidot ja aritmetiikan taidot. Kaikki nämä taidot ovat yhteydessä toisiinsa ja matemaattiseen osaamiseen. Matemaattiset oppimisvaikeudet voidaan erotella dyskalkuliaan eli vaikeuksiin peruslaskutaidoissa sekä heikkoon matemaattiseen osaamiseen, joka vaikeuttaa matematiikan oppimista ja matemaattisia taitoja vaativia arkielämän tilanteita. Heikossa matemaattisessa osaamisessa vaikeudet ovat kuitenkin lievempiä kuin dyskalkuliassa. Dyskalkulian taustatekijöinä on kognitiivisia tekijöitä kuten visuaalis-spatiaaliset taidot ja lukemisen taidot. Heikon matemaattisen osaamisen taustalla voi näiden lisäksi olla myös muun muassa motivaatioon ja oppimisympäristöihin liittyviä tekijöitä. Matematiikan arviointiin on olemassa seuloja ja testejä. Seuloilla pyritään löytämään ne, joilla on mahdollisesti vaikeuksia matematiikassa. Testeillä taas selvitetään tarkemmin henkilön taitoja. Matematiikan oppimisvaikeuksien tukimuotoina voidaan käyttää esimerkiksi eksplisiittistä opetusta, havainnollistamista, yhteistoiminnallista oppimista, tietokoneharjoittelua sekä erilaisia interventioita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mira Känsäkoski, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.