University of Oulu

Lapsen sosiaaliset paineet liikunnassa esi- ja alkuopetusiässä

Saved in:
Author: Liimatta, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312214
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Liimatta, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kirjallisuuskatsauksena toteutetussa tutkielmassa tarkastellaan esi- ja alkuopetusikäisen lapsen sosiaalisia paineita liikunnassa. Tutkimusongelmana oli selvittää millaiset tekijät voivat vaikuttaa esi- ja alkuopetusikäisen lapsen suorittamiseen ja kokemuksiin liikunnassa. Aihetta lähestyttiin tarkastelemalla esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitysvaiheen ominaisia piirteitä sekä sosiaalisen paineen teoriaa ja tekijöitä. Lasten liikunnan määrästä ollaan huolissaan ja siihen pyritään puuttumaan erilaisin toimin, sillä liikunnalla tiedetään olevan merkittäviä yhteyksiä hyvinvointiin. Tämä tutkielma pyrkii osaltaan ymmärtämään lapsen negatiivisia liikuntakokemuksia. Liikunnallista elämäntapaa muodostetaan voimakkaasti jo ennen kouluikää, joten on tärkeää tarkastella lapsen sosiaalisia paineita myös pienempien lasten osalta. Esi- ja alkuopetusikäisen kehitysvaiheelle on ominaista useat muutokset niin ajattelun kuin sosiaalistumisenkin muodossa. Lapset kokevat laajasti erilaisia sosiaalisia paineita, aivan kuten aikuisetkin, mutta heidän taidot ovat vielä usealla osa-alueella opettelu vaiheessa, mikä lisää haasteita sosiaalisissa suhteissa ja ryhmässä toimimisessa. Läpi tutkimuksen keskeisenä teemana kulki erilaiset odotukset rooleja ja toimintaa koskien. Sosiaalinen kontrolli on keskeinen asia yhteiskunnan ja ihmisten rinnakkain elon toimimiseksi. Liikunnassa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, etteivät erot yksilöiden ominaisuuksissa nouse pääosaan ja että positiivisen minäkäsityksen syntyminen ja pysyminen mahdollistuisi kaikille. Sosiaaliset paineet ovat osa elämää ja vuorovaikutusta, mutta niiden tiedostaminen voi auttaa tukemaan lapsia positiivisiin liikuntakokemuksiin. Tutkielmaa voidaan hyödyntää lasten positiivisen liikuntasuhteen luomiseen. On tärkeä muistaa, että tutkielmassa esiintyvät tekijät ovat vain mahdollisia paineiden aiheuttajia. Tiedostamalla ne, lapsen myönteisen liikuntasuhteen syntymistä ja pysyvyyttä voidaan tukea.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Liimatta, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.