University of Oulu

Jokaiselle oppilaalle oikeudenmukaisempi koulu interkulttuurisen kasvatuksen avulla

Saved in:
Author: Patinen, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312215
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Patinen, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tarkastelen kandidaatin tutkielmassani interkulttuurisuutta ja siihen läheisesti kietoutuvia käsitteitä, kuten kulttuuria sekä kulttuurin ja identiteetin moninaisuutta. Lisäksi käsittelen interkulttuurista kasvatusta ja pohdin, kuinka sen toteutumista voitaisiin edistää alakoulussa. Tutkielmani tavoitteena on selvittää, mitä interkulttuurisuus tarkoittaa ja kuinka interkulttuurisen kasvatuksen toteutumista voitaisiin edistää alakoulussa. Suomessa asuu kulttuuriselta taustaltaan hyvin monenlaisia suomalaisia, eikä tämä moninaisuus ole laskussa. Välimatkat ovat lyhentyneet monessa mielessä, sillä ihmiset liikkuvat ja sähköinen viestintä mahdollistaa nopean maantieteelliset rajat ylittävän kommunikoinnin. Jokaisen arki on eri tavoin yhteydessä universaaleihin tapahtumiin. Suomi on myös politiikan näkökulmasta avoimesti tekemisissä Euroopan ja koko maailman kanssa. Se kuuluu Euroopan unioniin ja on näin ollen sitoutunut kansainväliseen vuorovaikutukseen. Interkulttuurinen kasvatus onkin välttämätöntä ihmisten liikkuvuuden ja maahanmuuton vuoksi, mutta myös heidän erilaisuutensa, kuten iän, sukupuolen, ulkonäön ja eri alakulttuureihin kuulumisen vuoksi. Vaikka interkulttuurinen kasvatus on tärkeää jokaisen yhteiskuntaelämän osa-alueella, sen pääpainon voidaan ajatella olevan lapsissa ja nuorissa. Tämä perustuu käsitykselle siitä, että lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden interkulttuuristen yhteiskuntien jäseniä. On myös tärkeää huomata, että interkulttuurinen kasvatus on jokaista oppilasta varten, ei ainoastaan vähemmistöryhmiin kuuluville oppilaille. Valtakulttuuriin kuuluvien oppilaiden ajatellaan itsesiassa tarvitsevan interkulttuurista kasvatusta jopa eniten. Interkulttuurista kasvatusta on toteutettu suomalaisissa alakouluissa usein teemaviikkoina tai yksittäisinä projekteina. Tällaista lähestymistapaa on kuitenkin kritisoitu, sillä interkulttuurisen kasvatuksen tulisi olla osa koulun arkea ja se pitäisi nähdä jopa eräänlaisena filosofiana. Tarkastelen interkulttuurisen kasvatuksen kehittämistä opetussuunnitelman ja opettajan interkulttuurisen kompetenssin näkökulmasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Patinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.