University of Oulu

Kerrostalo Vuosaareen

Saved in:
Author: Suilamo, Milja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 112.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312221
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Suilamo, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Toteutin kandidaatintyöni lukuvuoden 2017–18 tehdyn yhteisprojektin pohjalta nykyarkkitehtuurin asuntosuunnitteluun syventyen. Yhteisprojekti koostui asuntosuunnittelun lisäksi yhdyskuntasuunnittelun sekä rakennusopin kursseista.

Yhdyskuntasuunnittelun kurssin toteutimme ryhmätyönä. Otimme osaa kilpailuun, jonka tarkoituksena oli tehdä aluesuunnitelma Helsingin Vuosaareen. Halusimme aikaansaada Vuosaaresta houkuttelevan paikan yhteisölliselle ja joustavalle asumiselle, muuttajan lähtökohdista riippumatta. Tämän lisäksi suunnitelmamme periaate oli tehdä Vuosaaresta keskeinen paikka erilaisille tapahtumille. Näitä ajatuksia lähdin viemään eteenpäin myöhemmin myös asuntosuunnittelun puolella.

Valitsin asuntosuunnittelussa kohteekseni Vuosaaren eteläpuolelle, metron yläpuolisen kansirakenteen päälle sijoittuvan 15-kerroksisen rakennuksen. Rakennus sijoittuu keskeisten kulkureittien varrelle ja parhaat maisemat avautuvat etelään Aurinkolahden suuntaan merelle päin. Kerrostaloni toimii sujuvana siirtymänä uuden ja vanhan välillä, sillä Aurinkolahden puolella on korkeampaa rakentamista Vuosaareen verrattuna. Talon pohjamuoto määräytyi aluesuunnitelmamme perusteella. Tehokasta rakentamista halusin korostaa suunnittelemalla kahteen ensimmäiseen kerrokseen toimistotiloja. Nämä tilat myös rauhoittavat asumista, jota ei sijoiteta lainkaan maantasokerrokseen. Pihasuunnitelma ja yhteistilat on toteutettu siten, että jokaiselle ikäryhmälle on tarjolla monipuolista toimintaa. Olen pyrkinyt vastaamaan nykyhetken tilantarpeisiin esimerkiksi etätyöskentelytiloilla. Talossa on yksiöitä, kaksioita, kolmioita sekä muutama saunallinen neliö. Yksiöt pyrin suunnittelemaan tilaviksi. Inva-asuntokaksio löytyy useimmista kerroksista, sillä se on toimiva asunto myös vanhuksille.

Rakennusopin puolella tahdoin panostaa talon korjausmahdollisuuksiin, mikä käy ilmi mm. paikallavaluvälipohjista sekä kuorielementin käytöstä. Lisäksi panostin paloturvallisuuteen sekä äänieristyksen tasoon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milja Suilamo, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.