University of Oulu

Pelittääkö? : Miten pelillisyys voi monipuolistaa opetusta

Saved in:
Author: Kantola, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312227
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kantola, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielma kertoo pelillisyydestä ja opetuksen monipuolistamisesta. Vuonna 2014 luotiin uusi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, jossa mainittiin pelillisyys opetusta monipuolistavana opetusmenetelmänä. Tarve tutkia pelillisyyttä syntyi ilmiön ajankohtaisuudesta. Tutkielmassa pelillisyydellä käsitetään digitaalisia pelejä, joita käytetään kasvatuksellisessa tai opetuksellisessa kontekstissa. Monipuolinen opetus voi toteutua usealla tavalla, ja monipuolistamiseen voidaan päästä muuttamalla opetusta, vaihtelemalla opetusmenetelmiä tai muokkaamalla tilaa, jossa opetus tapahtuu. Opettajan rooli on merkittävä pelillisessä oppimisessa, siinä hän toimii enemmän mentorina ja ohjaajana. Kirjallisuudesta kävi ilmi, että pelit ja pelillinen maailma voi edistää oppilaiden sitoutumista opiskeluun ja lisätä itseohjautuvuutta, mutta lisää tutkimusta tulisi tehdä pelillisyyteen ja sen rinnakkaiskäsityksiin liittyen.
see all

This bachelor’s thesis is about game-based learning, gamification and diversifying education. In 2014 the Finnish curriculum was revised, and game-based learning was introduced as a teaching method towards diversifying education. The demand to study game-based learning originated from it being a current topic in the educational field. This study is focused on digital games, which are used in an educational or learning manner. Diverse education can be achieved in many ways, by changing the structure of teaching, alternating between different teaching methods or by transformation of the teaching environment or space. The teacher has a significant part to play when teaching with games and their role shifts from being a lecturer to a mentor. The literature shows evidence that games and the game world can enhance student engagement and increase independence, but yet there is a need for more research to be done about game-based learning and its parallel definitions.
see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Kantola, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.