University of Oulu

Soveltava liikunta varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Lahtinen, Hennamari1; Palinsaari, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312235
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Lahtinen ; J. Palinsaari, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielmassamme perehdymme soveltavaan liikuntaan ja sen mahdollisuuksiin varhaiskasvatuksessa. Avaamme soveltavaan liikuntaan liittyvää käsitteistöä sekä yleisimpiä liikuntarajoitteita. Tutkielmamme lopussa on konkreettisia näkökulmia eri lajien soveltamisesta varhaiskasvatusympäristöissä. Aihe on erittäin ajankohtainen, sillä erityislasten määrä tavallisissa varhaiskasvatusryhmissä on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana suuresti. Integraation myötä kaikki lapset ovat samanarvoisessa asemassa ja toimivat yhdessä. Tavoitteena on, että uuden yhdistetyn kokonaisuuden avulla taattaisiin kaikille tasa-arvoinen asema, jossa erilaisuus nähtäisiin positiivisena, kaikkia ryhmän jäseniä palvelevana etuna. Integraatiossa erityiskasvatus tapahtuu niin, että jokainen ryhmän jäsen hyötyy siitä ja tuntee ryhmässä yhteenkuuluvuudentunnetta. Keskitymme kirjallisuuskatsauksena toteutetussa tutkielmassamme suomalaiseen varhaiskasvatukseen ja soveltavan liikunnan mahdollisuuksiin. Näin ollen aineistomme koostuu pääasiassa kotimaisista lähteistä, mutta olemme käyttäneet jonkin verran myös kansainvälistä kirjallisuutta. Aiheeseen löytyy niin Suomessa julkaistuja kuin kansainvälisestikin tutkittua taustatietoa, jota olemme hyödyntäneet tutkielmassamme. Soveltavalla liikunnalla on paljon mahdollisuuksia ja kauaskantoisia vaikutuksia lapsen elämässä. Soveltava liikunta edesauttaa niin vammaisten kuin vammattomien lasten kokonaisvaltaista kehitystä. Varhaiskasvatuksessa erityislapsi saadaan mukaan liikunnalliseen toimintaan, kun ilmapiiri ja asenteet ovat positiivisia ja kannustavia. Erityislapsen apuna liikunnassa voidaan käyttää erilaisia apuvälineitä, muokata sääntöjä, käyttää toiminnassa moniaistillisia opetusvälineitä tai hyödyntää toisten lasten tukea asioita opeteltaessa. Soveltavan liikunnan toimintaympäristön esteettömyyteen ja välineistöön tulee kiinnittää huomiota. Ympäristöä täytyy muokata niin, että se antaa monipuolisen mahdollisuuden liikkumiseen. Kasvattajalla on tärkeä rooli huomioida jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet, ja yhdistää ne ryhmän yhteiseksi tavoitteeksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hennamari LahtinenJenni Palinsaari, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.