University of Oulu

Päiväkoti Savilahteen

Saved in:
Author: Skantsi, Miia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 16.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312239
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Skantsi, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Hirvonen-Kantola, Sari
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni Päiväkoti Savilahteen sisältää uudispäiväkotisuunnitelman sekä selostusosan. Työni painottuu rakennussuunnitelmaan, jota taustoitin selostusosassa muun muassa tutustumalla varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan ja uudenlaisiin oppimisympäristöihin. Lisäksi pohdin avoimen oppimisympäristön päiväkotimaailmaan tuomia etuja ja haasteita. Erittelen myös päiväkotisuunnittelussa huomioitavia tilojen vaatimuksia sekä esittelen lyhyesti viime vuosina rakennettuja päiväkoteja. Lisäksi taustoitan suunnittelualueen nykytilaa ja sen kautta lähtökohtia päiväkotisuunnittelulle.

Suunnitelmani sijoittuu Kuopion Savilahden alueelle, joka on Kuopion merkittävin tämänhetkinen suunnittelu- ja rakentamiskohde. Diplomityöni pohjana on toiminut tarjouskilpailun perusteella valittujen kolmen vaihtoehtoisen suunnitelman pohjalta toteutettu maankäytön yleissuunnitelma. Koska osa Savilahden alueesta sekä valitsemani tontti ovat vielä kaavoittamattomia, käyttämäni tontin mitoitus perustuu Kuopion Tilakeskuksen päiväkotikonseptissa ilmoitettuun tontin vähimmäiskokoon.

Suunnittelemani neliryhmäinen uudispäiväkoti sijaitsee Savilahden urbaanissa Marikonrannan alueenosassa. Kaksikerroksisen rakennuksen tilaohjelma noudattaa pääsääntöisesti Kuopion Tilakeskuksen toteuttaman päiväkotikonseptin tilaohjelmakorttia. Suunnitelmaosassa kerron yleisesti päiväkotirakennukseni suunnitelmallisista ja rakenteellisista ratkaisuista, pääpainon ollessa erityisesti rakennuksen muunneltavassa ja monikäyttöisessä pohjaratkaisussa.

Abstract

My master’s thesis Päiväkoti Savilahteen contains a design for a day-care center and a written commentary. I review the design-oriented thesis in the theory part by exploring the pedagogy of early childhood education and nontraditional learning environments. I consider benefits and challenges that open learning environments have brought to day-care centers, as well. My interests extend to the requirements for spaces in kindergarten design, but I also present a shortcut about day care centers been built during the recent years. In addition, I introduce the present state of my design area before the main part of theory.

The work is based on Savilahti suburb in Kuopio, which is actually the most remarkable design and construction district of the whole city area at present. The principal plan of land use — selected from three optional designs by a bidding competition — has been the base of my thesis. Because the part of Savilahti suburb, and the site I chose for my thesis are both still unzoned, I use dimensioning reported in Tilakeskus Kuopio as minimum sizes of plots.

The new day care center has spaces for four day-care groups and is located more closely at Marikonranta. The room program of this two-story building mainly follows a sketchy program of the kindergarten concept accomplished by Tilakeskus Kuopio. In the planning chapter, I will generally report about the solutions I have made for structure and design, as the main focus stays especially on a configurable and multipurpose floor plan of the building.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miia Skantsi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.