University of Oulu

Inkluusio vai integraatio? : pohdintaa maahanmuuttajaoppilaan koulupolun aloituksesta

Saved in:
Author: Määttä, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312243
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Määttä, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on vertailla integraatiota ja inkluusiota. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vertailla perusopetukseen valmistavaa opetusta ja inklusiivista valmistavaa opetusta maahanmuuttajaoppilaan koulupolun aloituksen näkökulmasta. Tutkimus keskittyy vastaamaan kahteen tutkimuskysymykseen: 1. Onko valmistava opetus maahanmuuttajaoppilaan integraatiota edistävä vai hidastava tekijä? 2. Olisiko inklusiivinen valmistava opetus parempi ratkaisu maahanmuuttajaoppilaan koulupolun aloitukseen kuin valmistava opetus erillisessä (pien)ryhmässä? Tutkielma tarkastelee tutkimuskysymyksiä maahanmuuttajaoppilaan näkökulmasta. Tutkielman toinen keskeinen käsite, integraatio, viittaa maahanmuuttajan valtaväestöön sopeutumiseen. Integraation tulisi olla kaksisuuntainen prosessi maahanmuuttajan ja valtaväestön välillä, mutta usein vastuu integroitumisesta ja sopeutumisesta jää maahanmuuttajalle. Integraation lisäksi tutkielma tarkastelee inkluusiota, joka tarkoittaa mukaan ottamista ryhmään. Inklusiivisessa ryhmässä eroavaisuudet nähdään luonnollisena asiana ja kaikilla on oikeus yhtäläiseen ryhmänjäsenyyteen sellaisena kuin on. Inkluusion haasteena on edellä mainitun kuvauksen toteutuminen käytännössä, sillä riskinä on, että joidenkin tulee luopua erilaisiksi kokemistaan piirteistä kuuluakseen joukkoon. Perusopetukseen valmistava opetus tarjoaa turvallisen ja pienen luokkayhteisön tukea tarvitsevalle maahanmuuttajalle. Perusopetuksen luokassa on kuitenkin enemmän kielellisiä roolimalleja ja autenttinen kielenoppimisympäristö, jonka vuoksi on tärkeää tarkastella perusopetuksen luokkaa vaihtoehtona maahanmuuttajaoppilaan koulupolun aloituspaikkana. Tämä tutkielma tarjoaa tärkeän ja uuden näkökulman maahanmuuttajien opetuksen aihepiiriin. Tutkielma on tarkoitettu opettajille ja muille monikulttuurisuudesta kiinnostuneille ja sen tarkoituksena on antaa uusia näkökulmia yhteisöllisyyden lisäämiseen kouluissa. Maahanmuuttajien määrä lisääntyy yhteiskunnassamme, joten on tärkeää, että opetusjärjestelmämme tarjoaa myös heille tasavertaisen oppimismahdollisuuden ja tunteen yhteisöön kuulumisesta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Määttä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.