University of Oulu

Virtuaaliset oppimisympäristöt ympäristökasvatuksessa

Saved in:
Author: Juhakoski, Ronja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312245
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Juhakoski, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa pyritään selvittämään ympäristökasvatuksen tavoitteita. Tutkielmassa käsitellään myös ympäristökasvatuksen teoreettisia malleja, joihin muun muassa tavoitteita peilataan. Tutkielman tavoitteena on selvittää kuinka hyvin virtuaaliset oppimisympäristöt ja erityisesti virtuaaliset maailmat soveltuvat ympäristökasvatukseen. Suomessa käytetyimmät ympäristökasvatuksen teoreettiset mallit ovat ympäristöllisen kasvatuksen malli, puumalli, sipulimalli, talomalli sekä kestävään kehitykseen kasvattamisen malli. Vaikka malleissa on painotuseroja niin niitä yhdistää sosio-konstruktivistinen oppimiskäsitys sekä kontekstin merkityksen painottaminen. Lisäksi ne kaikki tähtäävät ympäristön kannalta aktiivisen kansalaisuuden syntymiseen, jossa lapsuuden kokemukset ja henkilökohtaisen sitoutumisen ja voimaantumisen nähdään olevan avainrooleissa. Monien sekä kotimaisten, että ulkomaisten tutkimusten mukaan lapset oppivat paremmin, jos opittava asia liitetään aitoon kontekstiin. Ympäristökasvatuksessa on hyödynnetty koulun ulkopuolisia retkiä jo pitkän aikaa. Retket tarjoavat paitsi vaihtelua muuhun opiskeluun niin ne luovat myös konkreettisen ympäristön, jossa lapset oppivat havainnoimalla aitoja asioita. Koulun ulkopuoliseen opetukseen liittyy kuitenkin monia haasteita. Jos retki halutaan tehdä yhtään kauemmas, tarvitaan rahaa ja aikaa, joista kummastakin kouluilla on yleensä pulaa. Myös turvallisuus tulee varsinkin kasvavien ryhmäkokojen takia ottaa vakavasti. Virtuaaliset oppimisympäristöt voivat olla ratkaisu näihin haasteisiin ja tehdä opintoretket mahdolliseksi kaikille. Virtuaalisissa oppimisympäristöissä piilee valtava mahdollisuus, kun pohditaan tulevaisuuden tarpeita. Parhaimmillaan opetus voi niitä hyödyntämällä olla yhä yhteisöhenkisempää ja yksilöllisempää. Opettajan on mahdollista luoda rajoitetussa ajassa oppimiselle ideaalinen ja interaktiivinen konteksti, jossa oppilaat pääsevät kehittämään taitojaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ronja Juhakoski, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.