University of Oulu

Lasten liikunnan harrastamiseen vaikuttavat tekijät alakouluiässä

Saved in:
Author: Veteläinen, Asla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312246
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Veteläinen, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatin tutkielmassani perehdyn lasten liikuntakäyttäytymiseen Suomessa. Tarkemmin sanottuna otan selvää niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat keskeisellä tavalla liikunnan harrastamiseen ja harrastamattomuuteen alakouluikäisillä lapsilla. Tutkielmani alussa perustelen johdanto-osiossa sitä, miksi tämän aiheen tutkiminen on tärkeää. Aihe on merkittävällä tavalla ajankohtainen, sillä juuri nyt suomalaiset lapset ja nuoret liikkuvat hälyttävän vähän. On tärkeää tietää mitä tekijöitä tämän ilmiön taustalla on, jotta tilannetta voidaan kehittää parempaan suuntaan. Alkupuolella tutkielmaani kerron suomalaisten lasten liikuntakäyttäytymisen nykytilasta: kuinka paljon ja millä eri tavoilla lapset liikkuvat. Tutkielmassani olen koonnut yhteen sekä aihealueesta löytyvää kirjallisuutta että tutkimustietoa. Kirjallisuuden avulla pyrin kuvailemaan aihealueeseen liittyvää käsitteistöä, sekä tekijöitä, jotka yleisesti ottaen nähdään vaikuttavan liikuntakäyttäytymiseen. Tuloksia tarkastellessa olen pyrkinyt käyttämään viimeisintä tutkimustietoa, jotta aiheen nykyinen tilanne Suomessa olisi mahdollisimman tarkasti selitetty. Mielestäni olen tässä onnistunut. Pääasiassa olen käyttänyt suomalaisessa kontekstissa tehtyä tutkimusta. Tarkoituksena on selvittää aiheen tilannetta nimenomaan Suomessa, joten on luonnollista käyttää suomalaista tutkimusta. Muutamassa kohtaa olen käyttänyt kansainvälistä tutkimusta jonkin aiheen kuvailemisessa, mutta vertailukohtana sitä en ole pyrkinyt käyttämään. Liikunnan harrastamisen tärkeys on moniulotteinen asia, jolla on vaikutusta hyvin laajalti. Syyt sille, mistä lapsi saa innostuksen liikuntaa ja liikunnallista elämäntapaa kohtaan voivat vaihdella paljon. Kun jollakin lapsella vanhempien esimerkki ja sosiaalinen tuki on ohjannut liikunnallisuutta kohden, voi jollakin toisella olla esimerkiksi koulun liikunta ja liikunnanopettaja ainoa taho, joka kipinän voi saada syttymään. Syitä vähäiselle liikkumiselle voi olla useita: huonot kokemukset koululiikunnasta, vanhempien heikko taloudellinen tilanne, lähiympäristön huonot liikuntamahdollisuudet tai kaverit voivat vaikuttaa keskeisellä tavalla liikkumiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Asla Veteläinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.