University of Oulu

Kehitysvammaisen lapsen oppimisen tukeminen draamakasvatuksen keinoin

Saved in:
Author: Lotvonen, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312247
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Lotvonen, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmassani käsittelen kehitysvammaisen lapsen oppimisen tukemista draamakasvatuksen keinoin. Tutkimus on teoreettinen tutkimus kuvailevan kirjallisuuskatsauksen muodossa. Tavoitteenani on selvittää kirjallisuuden avulla, miten varhaiskasvatuksessa voidaan draamakasvatuksen avulla tukea kehitysvammaisen lapsen oppimista. Tämän tutkielman tutkimuskysymykset ovat: Millä draamakasvatuksen toimintatavoilla voidaan tukea kehitysvammaisen lapsen oppimista ja kehitystä? Millaista oppimista kehitysvammaisella lapsella tapahtuu draamatyöskentelyn kautta? Draamakasvatuksella on todettu olevan vaikutuksia esimerkiksi lapsen ymmärryksen kehittymiseen. Kirjallisuuden perusteella kehitysvammaisten lasten draamatyöskentelyssä korostuu tuokioiden selkeys sekä se, että lasten mielenkiinnon kohteet otetaan mukaan draamaan. Draamassa korostetaan ryhmän jäsenyyttä ja vuorovaikutusta, sekä toimimista yhteisen tavoitteen eteen. Vaikeimmin vammaisilla lapsilla korostetaan itse tekemisen sijasta aistikokemusten vastaanottamista. Draaman avulla voidaan kehittää muun muassa kehitysvammaisen lapsen henkistä ketteryyttä ja mielen joustavuutta. Lisäksi kehitetään lapsen sosiaalisia taitoja, kuten parempia kommunikointitaitoja sekä vuoronsa odottamista. Draaman avulla lapsi oppii ymmärtämään, miten tapahtumat linkittyvät toisiinsa ja oppii hahmottamaan syy-seuraussuhteita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Lotvonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.