University of Oulu

Sukupuolten välillä näkyvät erot terveysalan johtajien työhyvinvoinnissa

Saved in:
Author: Koskela, Tarja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312319
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Koskela, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla, onko tutkittu terveysalan johtajien työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä näkyykö siinä sukupuolten välisiä eroja. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tiedonhaku tehtiin helmikuussa 2018 Scopus-, Medic-, Cinahl- ja ProQuest- tietokannoista samoja hakusanoja kaikissa käyttäen. Manuaalista hakua hyödynnettiin myös. Tutkielmaan hyväksyttiin artikkelit, joissa käsiteltiin terveysalan johtajien työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Lopullisiin tuloksiin valikoitui kahdeksan artikkelia. Tutkielman tulokset tukevat aiempaa tietoa siitä, että terveysalan johtajien sukupuolen vaikutusta työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen ei ole tutkittu. Tulosten perusteella Ruotsissa, Kanadassa ja Pohjois-Amerikassa aihetta on tutkittu jonkin verran. Tutkielman tulosten perusteella on nähtävissä, että sukupuolten välillä on eroja, jotka heikentävät työssä jaksamista. Tulosten perusteella työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvät asiat jaettiin kuuteen tekijään: terveyteen liittyvät, uraan ja työnkuvaan liittyvät, tasapaino työn ja kodin sekä työtehtävien ja niihin käytettävissä olevaan aikaan liittyvät, omaan esimieheen liittyvät, saatuun tukeen/ tuen puutteeseen liittyvät ja organisaatioon liittyvät tekijät. Ei ole tehty kattavaa tutkimusta terveysalan johtajien sukupuolen vaikutuksesta työhyvinvointiin, joten siihen liittyvää tutkimusta pitää tehdä tulevaisuudessa. Sukupuolten välillä on eroja työssä jaksamisessa ja työhyvinvoinnissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tarja Koskela, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.