University of Oulu

Nuorten mielenterveyshäiriöt ja opettajien mahdollisuudet edistää oppilaiden mielenterveyttä kouluympäristössä

Saved in:
Author: Kurvinen, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312320
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kurvinen, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan nuorten yleisimpiä mielenterveyshäiriöitä ja opettajien mahdollisuuksia edistää oppilaiden mielenterveyttä kouluympäristössä. Nuorten mielenterveyden edistäminen on tärkeä aihe sekä yhteiskunnan että yksilön hyvinvoinnin kannalta. Kun nuorten psyykkisestä hyvinvoinnista huolehditaan, luo se pohjaa sille, että tulevaisuudessa yksilö pystyy antamaan oman panoksensa yhteiskunnalle. Työ on toteutettu narratiivisen kirjallisuuskatsauksen keinoin. Tutkielma on aiempaan tutkimukseen pohjautuva teoreettinen yleiskatsaus. Aineistoa on kerätty sekä kotimaisista että kansainvälisistä tutkimuksista, psykologian ja lääketieteen teoksista, erilaisista tilastoista, julkaisuista ja artikkeleista. Tutkielman tavoitteena on tarkastella aihetta kahden tutkimuskysymyksen kautta: 1. Mitä ovat yleisimmät nuorten mielenterveyshäiriöt ja kuinka ne ilmenevät? 2. Miten opettaja voi tukea oppilaan psyykkistä hyvinvointia? Yleisimpiä nuorten mielenterveyshäiriöitä ovat masennus, käytös- ja päihdehäiriöt sekä sopeutumis-, tarkkaavuus- ja syömishäiriöt. Yhteisenä piirteenä useille mielenterveyshäiriöille on, että ne tuottavat yksilölle merkittävää kärsimystä, vaikuttavat negatiivisesti toimintakykyyn ja eristävät yhteiskunnasta. Oireyhtymien taustalla on usein muun muassa kognitiivisten toimintojen ja tunnesäätelyn häiriintymistä. Opettajilla on sekä velvollisuus että mahdollisuus vaikuttaa oppilaan psyykkiseen hyvinvointiin. Positiiviseen mielenterveyteen keskittyminen, mielenterveystaitojen sisällyttäminen päivittäiseen toimintaan ja pitkäjänteinen sekä johdonmukainen interventioiden toteuttaminen voi edistää sekä oppilaiden mielen että koko kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilaan aito kohtaaminen eli luottamuksellisen ja vuorovaikutuksellisen suhteen rakentaminen oppilaan ja opettajan välille on myös tärkeää. Oppilas viettää suuren osan päivästään koulussa, joten opettajan rooli oppilaan mielen hyvinvoinnin edistäjänä on merkityksellinen. Opettaja voi työssään ennaltaehkäistä ja tunnistaa oppilaiden oireilua sekä ohjata heitä oikeanlaisen tuen piiriin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Kurvinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.