University of Oulu

Perheeseen ryöstetty, perheeseen syntynyt : Siri Kolun Me Rosvolat -teoksesta ydinperheen käsitteen kautta

Saved in:
Author: Ruuskanen, Kati1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312323
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Ruuskanen, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani pääaineistoksi olen valinnut Siri Kolun teoksen Me Rosvolat vuodelta 2010. Teoksessa tutkin perhekuvausta ydinperheen käsitteen näkökulmasta. Teos on suunnattu peruskouluikäisille ja teoksen päähenkilönä ja kertojana toimii kymmenvuotias Vilja Vainisto. Tämä fokalisaatio tarkoittaa tutkimuksen kannalta sitä, että tulkinnat ovat Viljan näkökulmasta tehtyjä. Erityisesti keskityn ydinperheen käsitteen määritelmän perheen rakenteisiin ja valtasuhteisiin. Teen analyysiä lähiluvun avulla. Teen tulkintoja teoksesta sosiologian alan kirjoitusten ja etenkin kriittisen perhetutkimuksen avulla. Käytän Katja Yesilovan (2009) teosta ydinperheestä tutkimukseni pääasiallisena lähteenä, koska mielestäni teos on edelleen ajanmukainen, ja hänen tekstinsä antaa tietoa myös ydinperheajattelun tutkimuksesta. Me Rosvolat ei noudata ydinperheajattelun rajattua muotoa, vaikka siihen kuuluvaa ajatusmallia on teoksesta tulkittavissa. Tutkielmani paljastaa, kuinka perhemallit tulevat esille jokaisen kohdetekstin henkilöhahmon sosiaalisissa suhteissa ja yksilöllisissä kokemuksissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kati Ruuskanen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.