University of Oulu

Pistetulo ja siihen liittyvät sovellukset lukion matematiikassa

Saved in:
Author: Hartikka, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312329
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Hartikka, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salmi, Pekka
Leinonen, Marko
Reviewer: Salmi, Pekka
Leinonen, Marko
Description:
Tutkielmani aiheena on pistetulo ja siihen liittyvät sovellukset lukion pitkässä matematiikassa. Se on osa Oulun yliopiston matematiikan laitoksessa tehtävää Avoin oppikirja -hanketta. Tutkielmassa on siis tarkoitus perehtyä erityisen tarkasti 3–5 tunnin pituiseen opetukseen lukion matematiikassa ja toteuttaa oppikirjan yksi kokonaisuus. Minun osuuteni on osa pitkän matematiikan vektorikurssin kirjaa ja osuuteni aiheena on vektorien pistetulo ja siihen liittyvät sovellukset. Tutkielma on pääosin jaoteltu kahteen osaan, joista ensimmäinen osa on oppimateriaalin perustelu osio ja toinen osio sisältää itse oppikirjan teorian ja tehtävät. Perusteluosiossa on kolme kappaletta: Oppikirjaan vaikuttavat tekijät, Oppimateriaalin perustelu ja Opettajan opas. Näissä osiossa perustellaan oppikirjaan tehtyjä valintoja niin teorian kuin tehtävätyyppienkin osalta. Keskeisenä asiana ovat uuden tyyppiset tehtävät sekä pohdintatehtävien käyttö oppikirjan teoriaosuudessa. Oppikirjaan vaikuttavat tekijät -kappaleessa käsittelen lukion opetussuunnitelman tavoitteita ja tehtäviä vektori kurssille. Tässä kappaleessa käsitellään myös kirjassa esiintyviä tehtävätyyppejä muutaman artikkelin pohjalta. Oppimateriaalin perusteluosio perustuu ainoastaan aiheeseen liittyviin tieteellisiin tutkimuksiin. Tässä perustellaan oppikirjan teoriaosuudessa tehtyjä valintoja ja joitakin oppilaiden virhekäsityksiä. Oppikirjan kannalta tärkeimmiksi artikkeleiksi nousivat pistetulon määrittelemistä koskevat artikkelit. Opettajan oppaassa selvennetään hieman joitakin oppikirjassa olevia pohdintatehtäviä ja esimerkkejä. Varsinainen oppikirja on myös jaoteltu kolmeen osaan, jotka ovat Pistetulo, Vektoreiden välinen kulma ja Normaalivektori ja sen sovellukset. Oppikirja koostuu matemaattisista määritelmistä, lauseista ja niiden perusteluista, sekä pohdintatehtävistä ja harjoitustehtävistä. Näistä on pyritty luomaan etenevä ja omaa ajattelua tukeva oppimateriaali. Oppikirjassa on paljon tehtäviä, joissa voi käyttää teknisiä apuvälineitä kuten Geogebraa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Hartikka, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.