University of Oulu

Veden vaikutukset seismiseen kohinaan maankuoren yläosassa

Saved in:
Author: Pirttisalo, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312331
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Pirttisalo, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielmassa analysoidaan vesisateen ja pintavesien virtauksen aiheuttamaa seismistä kohinaa maankuoren yläosassa, sekä maaperän vesipitoisuuden vaikutusta seismisten runkoaaltojen nopeuksiin sekä seismisen kohinan amplitudiin. Käy ilmi, että joen vierellä sadanta vaikuttaa kohinan voimakkuuteen kahdella tavalla: vesipisaroiden osuminen maanpintaan tuottaa seismisiä aaltoja vastaanottimen kohdalla, minkä lisäksi runsas sadanta nostattaa joen virtaamaa ja siten kohinan amplitudia. Moreenisessa, karkearakeisessa maaperässä kosteus ei vaikuta kohinan amplitudiin merkittävästi. Sen sijaan hiekkaisessa, hienorakeisemmassa maaperässä kohina on voimakkaampaa maaperän ollessa kuivaa. Tämän voidaan olettaa johtuvan kapillaarisen jännityksen lisäämästä hiekan jäykkyydestä. Johtuen P- ja S-aaltojen etenemiseen vaikuttavista väliaineen kimmo-ominaisuuksista, P- aallot etenevät vedellä saturoidussa maaperässä huomattavasti nopeammin kuin kuivassa. Sen sijaan S- aaltojen etenemisnopeuteen maaperän vesipitoisuus ei vaikuta lähes lainkaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Pirttisalo, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.