University of Oulu

Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa: keskeiset tekijät ja niiden merkitys

Saved in:
Author: Haverinen, Iiris1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312345
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Haverinen, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä ovat niitä tekijöitä, joihin vaikuttamalla kiusaamista voidaan ennaltaehkäistä varhaiskasvatuksessa. Tarkoituksena on myös selvittää, millainen merkitys näillä tekijöillä on kiusaamisen ennaltaehkäisyssä varhaiskasvatuksen kontekstissa. Varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa kiusaamista on aiemmin pidetty tavallisena lapsuuteen kuuluvana kinasteluna. Nykyään siihen on kuitenkin kiinnitetty enemmän huomiota, ja kiusaamisen tavoitteellinen ennaltaehkäisy on tullut osaksi varhaiskasvatusta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kolmesta pääkäsitteestä, jotka ovat varhaiskasvatus, kiusaaminen varhaiskasvatuksessa, sekä sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa kiusaamista esiintyy sosiaalisissa tilanteissa vertaisten kesken. Jos kiusaamista halutaan ennaltaehkäistä tavoitteellisesti, tulee kasvattajien keskittyä tukemaan lasten taitoja toimia vertaissuhteissa. Sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehittyvät hyvin varhain lapsen sosiaalisten kanssakäymisten ja mallioppimisen kautta. Suunnitelmallisen toiminnan avulla näiden taitojen kehittymiseen voidaan vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa. Tutkimuksen tuloksina esiin nousivat kiusaamisen ennaltaehkäisyn kannalta keskeiset tekijät kuten sosiaaliset vuorovaikutustaidot, joihin liittyy merkittävästi empatia ja moraalikäsitys. Myös leikillä ja ryhmällä on suuri merkitys kiusaamista ennaltaehkäisevässä työssä. Näillä edellä mainituilla tekijöillä on merkittävä rooli kiusaamisen ennaltaehkäisyssä, sillä kiusaamista ennaltaehkäisevän työn tavoitteena on tukea lasten kehitystä eri osa-alueilla siten, ettei ongelmia vertaissuhteissa ja vuorovaikutustilanteissa syntyisi. Haluan tutkimuksellani korostaa kiusaamiseen vaikuttavia tekijöitä ja ennaltaehkäisyn merkitystä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa kiusaamiseen vaikuttaviin tekijöihin voidaan puuttua, sitä vähemmän kiusaamista tapahtuu tulevaisuudessa. Tutkimukseni aihe on yhteiskunnallisesti ajankohtainen, joten haluan antaa kiusaamisen ennaltaehkäisyn merkittävyydelle enemmän näkyvyyttä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iiris Haverinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.