University of Oulu

Representations of men and women in English language textbooks : a critical discourse analysis of Open Road 1–7

Saved in:
Author: Sirén, Tea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312348
Language: English
Published: Oulu : T. Sirén, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keisanen, Tiina
Reviewer: Kuure, Leena
Keisanen, Tiina
Description:
The purpose of the current thesis is to investigate possible gender bias and sexism and the description of masculinity and femininity in the Open Road textbook series, a series that is used in Finnish high schools in the teaching of English. A critical discourse analysis was conducted on seven Open Road books. The research materials consisted of the entirety of the books; main texts in the chapters, illustrations on the pages, exercises that had text and the materials found in the teacher’s file in https://opepalvelu.otava.fi/. I examined the research materials on the basis of five themes which were overrepresentation of men, social gender roles, activities, sexualization and language. Stereotypical and traditional ways of portraying both men and women were found but, also, patterns that broke the stereotypes appeared on the pages of the textbooks. What sets this research apart from earlier studies is that it does not exclude men in the analysis. Further research on gender representation in school textbooks should be continued because we have not reached gender equality in the school world.
see all

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on selvittää kriittisen diskurssianalyysin keinoin, miten maskuliinisuus ja feminiinisyys ilmenee Open Road oppikirjoissa, joita käytetään englannin kielen opetuksessa Suomen lukioissa. Tarkoitus on myös selvittää, ilmeneekö kirjasarjassa seksismiä tai sukupuoleen liittyviä ennakkoluuloja. Tutkimusmateriaali koostui seitsemästä oppikirjasta, niiden pääteksteistä, kuvista, tehtävistä sekä internetistä löytyvästä opettajan oppaasta. Tutkimus paljasti, että kirjoista löytyy stereotyyppisiä sekä perinteisiä tapoja esittää sekä miehiä että naisia, mutta myös stereotypioita vastaan taistelevia esimerkkejä esiintyi. Tarkastelin tutkimusmateriaaleja viiden teeman näkökulmasta, jotka olivat: miehien yliedustus, sosiaaliset sukupuoliroolit, aktiviteetit, seksualisointi sekä kieli. Aikaisemmista tutkimuksista tämä työ eroaa siinä, että se ottaa huomioon myös miehet ja sen, kuinka heistä luodaan kuvia tutkittavassa kirjasarjassa. Tutkimusta sukupuolien näkyvyydestä tulee jatkaa sillä emme ole tavoittaneet tasa-arvoisuutta sukupuolikysymyksissä koulumaailmassa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tea Sirén, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.