University of Oulu

Retro suunnittelun kehyksenä

Saved in:
Author: Mujunen, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 34.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312362
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Mujunen, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Ylimaula, Anna-Maija
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Description:

Tiivistelmä

Lopputyössä pohditaan eri näkökulmista retroestetiikan mahdollisuuksia ja haasteita suunnittelun kehyksenä. Havainnollistavina keiseinä toimivat viisi ravintolaa, joiden sisustussuunnittelussa retroestetiikkaa on toteutettu eriasteisesti, perinteisemmästä pubista steam punkahtavaan, vindustrialismia edustavaan ruokaravintolaan.

Pubia retrottaessa raja-arvona toimii perinteisen pubin ontologia, jota avataan sekä konkreettisina materiaalisina valintoina että teoreettisesti, Michel Foucault’n heterotopian kaltaisena paradoksaalisena tilana. Lisäksi retroa jäsennetään retron nelikentän avulla — tavoitteena on ymmärtää retroa nyansoidummin ja näin tarjota välineitä sen tietoiseen ja hallittuun soveltamiseen arkkitehtuurissa ja suunnittelussa.

Abstract

The present thesis considers from several angles the opportunities and challenges of retro-aesthetics as a framework for branding and design. In order to concretize the research, five case studies are presented: individual restaurants where retro-aesthetics has been utilized to different degrees, from a more traditional pub to a punk-ish dining restaurant representing what is here termed vindustrialism.

When the pub was being retrotized, the threshold value was constituted by the ontology of a traditional public house, which is here explicated both by concrete material choices and theoretically as a paradoxical space of Michel Foucault’s heterotopy type. Retro is further analyzed by means of a retro matrix, with the objective of gaining more nuanced insights into retro, and thereby providing tools for its deliberate and controlled deployment in architecture and design.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Mujunen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.