University of Oulu

Akuutin eteisvärinän rytminsiirron onnistuminen toistuvassa eteisvärinässä verrattuna yksittäisiin kohtauksiin

Saved in:
Author: Saviaro, Niilo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312364
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Saviaro, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Other thesis
Tutor: Lauri, Timo
Reviewer: Junttila, Juhani
Lauri, Timo
Junttila, Juhani
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen aiheena oli selvittää akuutin eteisvärinän hoidon onnistuminen ja toteutuminen Oulun ylipistollisessa sairaalassa vuonna 2015–2016. Tutkimuksen päätavoitteena oli verrata lääkkeellisen rytminsiirron tehoa verrattuna sähköiseen rytminsiirtoon. Data kerättiin elektronisesta sairaskertomuksesta. Mukaan valikoitiin ainoastaan akuutit eteisvärinäpotilaat, joita yritettiin hoitaa joko sähköisellä tai lääkkeellisellä rytminsiirrolla. Potilaita valikoitui mukaan 495, jotka jaoteltiin kerta- ja monikävijöihin. Taustadataksi kerättiin perussairauksia, lääkitykset, aiemmat kardiologiset tutkimukset ja toimenpiteet sekä laboratoriolöydöksiä. Lääkkeellisen rytminsiirron onnistumisprosentti oli kertakävijäryhmässä 75,7 % ja monikävijöiden ryhmässä 66,7 %. Ero ryhmien välillä oli odotettu, mutta jopa pienempi, mitä ennalta ajateltiin olevan. Sähköisen rytminsiirron teho molemmissa ryhmissä oli yli 90 %. Tutkimuksen haasteina oli seuloa kertakävijät ja monikävijät omaan ryhmäänsä. Tämä tuokin tutkimukseen jonkin verran virhelähdettä, koska osalla kertakävijäryhmästä on aikaisempia eteisvärinöitä ja rytminsiirtojakin taustalla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niilo Saviaro, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.