University of Oulu

The role of Fred and George Weasley in the Harry Potter books

Saved in:
Author: Kemilä, Saila-Anitta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312366
Language: English
Published: Oulu : S.-A. Kemilä, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keisanen, Tiina
Reviewer: Kuure, Leena
Keisanen, Tiina
Description:
The purpose of this Master’s thesis is to examine the roles of the twins Fred and George Weasley in J. K. Rowling’s Harry Potter novels, their humour and how their characters support the storyline. The focus of the study is mainly on the first book (Harry Potter and the Philosopher’s Stone, 1997) and after that the way their roles have evolved over the course of the series. The analysis is based on their roles being found in family and family-like groups. To study humour, the research and definition of the Incongruence Theory has been taken advantage of. In my thesis I examine the evolving of the twins’ role in the groups that they are a part of in the novels: their own family, the school house of Gryffindor, their Quidditch team and the secret resistance movement group The Order of the Phoenix. Furthermore, I review through them how multiple audiences are addressed in the novels and the effects of the twins’ humour on the storyline and through them, the success of the novels. The thesis assesses the importance of family and friends in children’s and crossover literature. The analysis shows how Fred and George Weasley act as emotional support, source of humour and successful representatives of alternative career and life choices in the family and other family-like groups. The conclusion of the thesis is that the role of the twins has grown and evolved over the course of the series. They have offered comfort, support and encouragement through their humour in the books and continue to thus set an example for the reader to defend the right kind of ideals and to follow personal aspirations in real life.
see all

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia Fred ja George Weasley -kaksosten roolia J. K. Rowlingin kirjoittamassa Harry Potter -kirjasarjassa, heidän huumoriaan ja sitä, miten heidän hahmonsa tukevat tarinaa. Tutkimus keskittyy erityisesti kirjasarjan ensimmäiseen osaan (Harry Potter and the Philosopher’s Stone, 1997) ja sen jälkeen roolien kehittymiseen kirjasarjan kuluessa. Huumorintutkimuksessa on käytetty erityisesti hyväksi tutkimusta ja määritelmää inkongruenssiteoriasta. Tarkastelen tutkimuksessani muun muassa kaksosten hahmojen roolikehitystä ryhmissä, joissa he vaikuttavat tarinassa: omassa perheessään, koulun Rohkelikko-tuvassa, huispausjoukkueessa, ja Feeniksin Kilta -vastarintajärjestössä. Lisäksi tarkastelen heidän kauttaan useiden eri kohdeyleisöjen puhuttelua romaaneissa ja heidän huumorinsa vaikutuksia tarinoiden kulkuun ja sitä kautta suosioon. Tutkielmassa käsitellään perhe- ja ystävyyssuhteiden tärkeyttä lastenkirjallisuudessa ja crossover-kirjallisuudessa. Analyysi osoittaa, miten Fred ja George Weasley toimivat perheen ja muiden perheenkaltaisten ryhmien tukipilareina, kirjojen huumorin lähteenä ja vaihtoehtoisten uravalintojen ja elämäntyylien menestyvinä edustajina. Tutkimuksen johtopäätöksenä on ollut, että kaksosten rooli on kasvanut ja kehittynyt kirjasarjan myötä ja tarjonnut huumorin kautta lohtua, tukea ja rohkaisua lukijoille oikeanlaisten ihanteiden puolustamiseen ja omien intohimojen seuraamiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saila-Anitta Kemilä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.