University of Oulu

Neuroverkkojen FPGA-toteutus

Saved in:
Author: Paananen, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312377
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Paananen, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä työssä esitellään kaksi erilaista neuroverkkoa, monikerrosperceptron ja konvolutionaalinen neuroverkko, ja tutkitaan niiden toteutettavuutta käyttämällä FPGA-piirirakennetta. Työssä kuvataan neuroverkkojen taustaa ja esitellään niiden toimintaa ja suunnittelua ohjaavia parametreja. Lisäksi tutkitaan FPGA-piirien eduja ja haasteita. Työ tehtiin kirjallisuuskatsauksena käyttämällä lähteinä ajankohtaisten neuroverkkotutkimusten tuloksia.
see all

This work presents two different neural networks, multi-layer-perceptron and convolutional neural network and their FPGA-implementation is researched. The work describes the background for neural networks and presents their operation and the parameters that guide their design. The benefits and challenges of FPGA-circuits are also researched. The work was done as a literature review using the the contemporary neural network research.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Paananen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.