University of Oulu

Opettajien kokemuksia inkluusiosta

Saved in:
Author: Aho, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806022409
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Aho, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmassani tarkastelen inkluusiota koulun ja opetushenkilökunnan näkökulmasta. Tutkimuskysymykseni ovat mitä inkluusion käsite tarkoittaa, miten koulu ja opetushenkilökunta kokevat inkluusion, ja miten sen toteuttamisessa onnistutaan sekä minkälaista kritiikkiä inkluusioajatteluun on kohdistunut. Työssäni on sekä kirjallisuuskatsaus että empiirinen osio. Tulosten mukaan inkluusioajatteluun on päädytty ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden tavoittelemisen kautta. Yleisopetuksen ja erityisopetuksen välisestä suhteesta on käyty keskustelua jo vuosikymmeniä Suomessa. Ennen inkluusion käsitettä käytettiin integraation käsitettä. Integraation käsitteeseen liittyy ajattelu normaalista ja ”poikkeavasta” oppilaasta, inkluusiossa puolestaan kaikki otetaan lähtökohtaisesti mukaan yleisopetukseen. Inkluusiota on myös kritisoitu. Sekä kirjallisuuskatsauksen että empiirisen osion mukaan inkluusio nähdään hyvänä ja positiivisena tavoitteena kohti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koulutuksessa, mutta sen käytännön toteutuksessa on paljon ongelmia. Erityisesti resurssien puute on ongelma inkluusion käytännön tavoittelussa. Myös puutteet ammattitaidossa, valmiuksissa, asenteissa ja opettajankoulutuksessa tulivat esille. Empiirisen tutkimuksen otanta oli 13.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Aho, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.