University of Oulu

Muunneltavan FPGA-testiympäristön käyttö reaaliaikaisessa RTL-verifioinnissa

Saved in:
Author: Paakkolanvaara, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806052450
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Paakkolanvaara, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lahti, Jukka
Reviewer: Rahkonen, Timo
Lahti, Jukka
Description:
Prototypointi on kasvattanut osaansa ASIC-piirien suunnittelussa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana RTL-suunnitelmien kasvaessa valtavasti. Prototypoinnissa voidaan varmentaa suunnitelmaa reaalimaailmassa ennen, kuin se valmistetaan piille. Tämä säästää valtavasti kustannuksia, sillä ASICpiirin uudelleen valmistaminen on erittäin kallista. Prototypoinnissa voidaan myös aloittaa ohjelmistokehitys ennen kuin varsinainen piille painettu piiri valmistuu. Tämä nopeuttaa piirin markkinoille pääsyä huomattavasti. Prototypointia tehdään tyypillisesti emulaattorilla ja tässä työssä keskiössä olevilla FPGA-levyillä. Tässä työssä esitellään muunneltavan FPGA-testiympäristön haasteita RTLsuunnitelman reaaliaikaisessa verifioinnissa. Työssä rakennetaan testipenkin muistin kirjoittajasta sekä lukijasta muunneltava yleismoduulipari. Näihin moduuleihin luodaan valmiudet tukemaan reaaliaikaista FPGA-testaamista. Työssä perehdytään tuntemattomien kellotaajuuksien välisen datansiirron hallintaan ja parametreilla muunneltavan testikomponentin ylläpitoon. Työssä on tavoitteena saada datansiirto toimimaan virheettömästi riippumatta kellojen taajuuksista. Työssä rakennetaan testipenkkisovellus käyttäen moduulien reaaliaikaominaisuuksia. Lopuksi katsastellaan tämän testipenkkisovelluksen kypsymistä RTL-verifioinnissa ja minkälainen osa tässä on prototyypin ylläpitäjällä.
see all

Prototyping has grown its part in the design of ASIC-chips in the last two decades as the RTL-designs have grown enormously. Prototyping enables the verification of said design in the physical world before it is put into silicon. This saves money, as making an ASIC-chip is very expensive. Prototyping can also be harnessed for the purposes of software development before the target chip is complete. Doing this improves the chip’s time-to-market, which is crucial in making a profit from said chip. Prototyping is typically done on emulators and FPGA-boards, latter being the main focus of this work. This work showcases the challenges involved in real-time testing of an RTLdesign on a reconfigurable FPGA testbench. The focus of the work is to solve a usual issue with said environment: sufficient data transfer speed over clock domains. The topics include managing data transfers over multiple previously unknown clock domains and maintaining a reconfigurable test component. The goal of the work is to create a bridge between two unknown clock domains. An example of the use of the real-time configuration is shown. Finally, a peek is taken into the maturation of the RTL-verification solution and what is required for the one in charge of maintaining the prototype.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Paakkolanvaara, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.