University of Oulu

Julkinen anteeksipyyntö ja brändiuudistus yrityksen mainekriisin jälkeisinä toipumisstrategioina

Saved in:
Author: Granath, Vilma1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806062492
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Granath, 2018
Publish Date: 2018-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hurmelinna-Laukkanen, Pia
Reviewer: Puhakka, Vesa
Hurmelinna-Laukkanen, Pia
Description:
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisissa organisaation kriisitilanteissa suomalaiset yritykset ovat käyttäneet julkista anteeksipyyntöä tai brändiuudistusta maineen palauttamisen strategioina jouduttuaan negatiivisen julkisuuden tai arvostelun kohteeksi. Toipumisprosessien tutkiminen on tärkeää, sillä kriisin jälkeiset toimenpiteet vaikuttavat vahvasti yrityksen tulevaisuuden liiketoimintaan ja valmiuksiin vastata erilaisiin mediakohuihin ja mainekriiseihin. Tutkimuksessa tarkasteltiin kahta erilaista maineen palauttamisen strategiaa: yritysmaineen palauttamista virheen myöntämisen ja julkisen anteeksipyynnön keinoin sekä maineen palauttamista brändiuudistuksen keinoin. Aineiston keruun menetelmänä käytettiin dokumenttianalyysiä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että julkista anteeksipyyntöä on käytetty tilanteissa, joissa ominaista on ollut kriisin yllätyksellisyys, uhka organisaation toiminnalle ja jokin laukaiseva tekijä, joka on edellyttänyt välitöntä reagointia ja anteeksipyyntöä. Brändiuudistusta käytettäessä kriisin laukaisijana ei ole ollut niinkään yksittäinen teko tai sen paljastuminen sidosryhmille, vaan yrityksen tietyn toimintatavan nostaminen median välityksellä julkisuuteen. Lähes kaikki tutkittavat kriisit saivat alkunsa sosiaalisen median keskustelupalstoilta ja sen myötä viestintävälineiden uutisoinnista. Yritysten tulisi seurata näissä kanavissa käytävää keskustelua, sillä yleisön ja sidosryhmien mielipiteet yrityksestä heijastavat suoraan sen maineeseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Vilma Granath, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.