University of Oulu

Immersiivisten virtuaaliympäristöjen hyödyntäminen teollisuusalueiden suunnitteluprosessissa

Saved in:
Author: Väyrynen, Jani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806062534
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Väyrynen, 2018
Publish Date: 2018-06-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Häkkilä, Jonna
Reviewer: Pouke, Matti
Description:
Virtuaaliympäristöjä on alettu hyödyntää enenevässä määrin kaupunkisuunnittelussa ja rakennusteollisuudessa. Tässä tutkielmassa tutkitaan, voidaanko tehdasalueen 3D-malliin tutustua käyttämällä apuna eri näyttöteknologioita ja tunnistaa ihmisen havainnointikykyyn liittyviä suunnitteluongelmia. Tällaisia ovat esimerkiksi käyttäjien altistaminen korkeille paikoille ilman riittäviä turvarakenteita. Korkeuden ja tilan ongelmia ei ole aina helppo tunnistaa tavanomaisessa suunnitteluprosessissa, ja ongelmat ovat kalliita korjattavia jälkikäteen. Tutkielmassa esitellään käyttäjätutkimus (n = 30), jossa vertaillaan kolmen eri näyttöteknologian, 1) CAVE, 2) HMD ja 3) näyttöpääte, soveltuvuutta virtuaalisen tehdasalueen tarkastelussa. Tulokset viittaavat HMD:n tarjoavan kaikkein immersiivisimmän kokemuksen. CAVEn käyttäminen on taas ongelmallista tilanteissa, jossa vaaditaan tarkkaa navigointia. Tulokset viittaavat myös siihen, että virtuaaliympäristön tarkastelun aikana käytetyn sykemonitorin data on yhteydessä virtuaaliympäristön kokemuksiin. Sykedatan käytössä on kuitenkin tärkeää huomioida muut sykkeeseen vaikuttavat tekijät, kuten kyberpahoinvointi. Datasta voidaan kuitenkin saada hyödyllisiä viitteitä tueksi muille indikaattoreille, jotka kertovat mahdollisista mallissa olevista, visuaalisiin havaintoihin liittyvistä ongelmista.
see all

Virtual environments are becoming more commonly used in urban planning and the construction industry. In this paper, it is investigated whether exploring a 3D model of a factory site can identify design problems related to human perception, such as exposing users to heights without sufficient protection. Problems of height and space are not easily identified during the normal design process, and are costly to correct. A user study is presented (n = 30) in which three different presentation formats, 1) CAVE, 2) Head Mounted Display (HMD), and 3) monitor display, are compared as methods to explore a virtual factory site. The results indicate that HMD provides the most immersive experience and e.g. that the CAVE approach is problematic in cases where detailed navigation is required. It is also identified that heart rate monitor feedback, when exploring the virtual environment, is indicating about the experiences in the virtual environment. However, when using heart rate data, it is essential to take into consideration other factors that can affect heart rate, such as cybersickness. Nevertheless, heart rate data can provide a supporting indication of possible issues related to perceptions of the design.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jani Väyrynen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.