University of Oulu

Kirjallisuuskatsaus : hampaan juurikärjen resektio

Saved in:
Author: Lehto, Valtteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806072544
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Lehto, 2018
Publish Date: 2018-06-07
Thesis type: Other thesis
Tutor: Lappalainen, Olli-Pekka
Reviewer: Anttonen, Vuokko
Lappalainen, Olli-Pekka
Description:

Tiivistelmä

Juurenkärjen resektio on leikkaus, jossa hampaan juuren kärki leikataan pois. Kyseinen leikkaus tulee kyseeseen, kun hampaan endodonttisia ongelmia ei saada hoidettua perinteisen juurihoidon keinoin. Myös koepalan tarve voi olla syy resektioleikkaukselle. Tässä tutkielmassa tarkastellaan juurenkärjen resektio -leikkausta oppikirjallisuuden ja tuoreen tutkimustiedon perusteella. Lähdemateriaalia haettiin Pubmed-tietokannasta sekä Oulun Yliopiston kirjaston dentoalveolaarista kirurgiaa käsittelevistä oppikirjoista.

Juurenkärjen resektion tekninen suorittaminen sisältää neljä vaihetta. Leikkaus aloitetaan ienläpän nostamisella, jolla leikkausalueen luulle saadaan hyvä pääsy ja näkyvyys. Ienläpän nostamisen jälkeen suoritetaan osteotomia, jossa poistetaan leesio ja puhdistetaan sitä ympäröinyt luu. Seuraavaksi paljastettu juurenkärki katkaistaan. Juurenkärkeen valmistetaan tiivis retrogradinen, eli apeksin suunnasta valmistettu, juurentäyte varmistamaan bakteerien haitallisten aineenvaihduntatuotteiden kulkemisen estyminen. Lopuksi alue ienläppä asemoidaan ja ommellaan takaisin paikoilleen. Haavansulun jälkeen tilannetta juurenkärjen alueella kontrolloidaan röntgenkuvin.

Yleisten kirurgisten tekijöiden lisäksi juurenkärjen resektion ennusteeseen vaikuttavat monet tekijät. Tärkeitä potilaaseen liittyviä muuttujia ovat potilaan sukupuolen ohella hampaaseen liittyvä luutuki, sen mahdollinen menetys ja leesion laajuus. Myös hampaan sijainti suussa (ylä- vai alaleuka, etu- vai takahammas) vaikuttaa leikkauksen ennusteeseen. Leikkausteknisistä tekijöistä ennusteeseen vaikuttaa resektiossa käytetyt materiaalit sekä leikkaustekniikka.

see all

Subjects:
Copyright information: © Valtteri Lehto, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.