University of Oulu

Rise and grind : a post-feminist analysis of the complexity of representation in Kim Kardashian’s Instagram posts

Saved in:
Author: Pasanen, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806092550
Language: English
Published: Oulu : J. Pasanen, 2018
Publish Date: 2018-06-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
The aim of this thesis is to examine Kim Kardashian’s self-representation in her Instagram posts. The objective of the study is to find out what kind of a woman she represents, and how it can be seen in her posts. The analysis will focus on the pictures and the captions that accompany them. In order to conduct the analysis, the present study uses theories of post-feminism and multimodal discourse analysis as tools. The data for the study comprises of Kim Kardashian’s Instagram posts from the month of January in 2018. There are 40 posts in total, which have been divided into four categories. The categories are: motherhood, advertisements, unclear or possible advertisements and pornographication. The findings of the study state that Kim Kardashian enforces the typical stereotypes that are imposed on women, but at the same time she breaks them.
see all

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää, millaista naiskuvaa Kim Kardashian toteuttaa Instagram-kuvissaan. Analyysissa keskitytään tarkastelemaan kuvia, ja kuvatekstejä, jos sellainen on. Tutkimusmateriaalina käytettiin Kardashianin Instagram-päivityksiä tammikuulta 2018. Ne kerättiin Instagramista, ja päivityksiä oli yhteensä 40. Analyysia varten ne on jaettu neljään kategoriaan: äitiys, mainokset, epäselvät tai mahdolliset mainokset sekä pornografisaatio. Analyysissa on käytetty apuna post-feminististä teoriaa, sekä multimodaalista diskurssianalyysia. Multimodaalista diskurssianalyysiä sovellettiin kuvien ja kuvatekstien suhteiden analysointiin. Postfeminististä teoriaa käytettiin kuvien analysointiin. Tutkimustulokset osoittavat, että Kim Kardashian vahvistaa naisiin kohdistuvia stereotypioita, mutta samalla hän rikkoo niitä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Pasanen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.