University of Oulu

Röntgenhoitajien työperäiset psykososiaaliset kuormitustekijät : kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Yrttiaho, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806132558
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Yrttiaho, 2018
Publish Date: 2018-06-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Röntgenhoitajien työ voi aiheuttaa monenlaista psykososiaalista kuormitusta, mikä voi aiheuttaa haittaa röntgenhoitajien työhyvinvoinnille ja terveydelle sekä kuluja työnantajalle ja yhteiskunnalle. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia psykososiaalisia kuormitustekijöitä röntgenhoitajien työssä on. Kirjallisuuskatsauksen avulla oli tarkoitus saada kattava kuva röntgenhoitajien kokemista työperäisistä psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Haku tehtiin keväällä 2018 tuloksellisesti CINAHL- ja Scopus-tietokantoihin. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin sisäänotto- ja poissulkukriteerien avulla kymmenen vuonna 2013 tai sen jälkeen julkaistua kansainvälistä alkuperäisartikkelia. Valituista tutkimuksista kahdeksan käsitteli sädehoidossa työskenteleviä röntgenhoitajia. Röntgenhoitajan työ voi tutkimusten mukaan sisältää monia erilaisia psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Tutkimuksissa ilmenneistä psykososiaalisista kuormitustekijöistä muodostui kahdeksan yläluokkaa: työyhteisön ongelmat, ajan ja työmäärän epätasapaino, potilaat, potilaiden tai omaisten aiheuttama väkivalta tai sen uhka, yleisesti työhön liittyvät tekijät, työtilat ja laitteisto, johtaminen ja organisaatio sekä uralla eteneminen. Tuloksissa ilmeni paljon samankaltaisuutta ja niissä oli yhteneväisyyksiä myös Suomessa tehtyihin tutkimuksiin. Röntgenhoitajan työhyvinvoinnilla on merkitystä hänen itsensä lisäksi myös työn laatuun ja sitä kautta vaikutus myös potilaisiin, organisaatioon ja yhteiskuntaan. Tuloksia voidaan hyödyntää röntgenhoitajien työhyvinvoinnin kehittämisessä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Yrttiaho, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.