University of Oulu

Virtuaalisen todellisuuden käytön kokemuksia fysioterapian potilastyössä

Saved in:
Author: Rinne, Kaj1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806282594
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Rinne, 2018
Publish Date: 2018-06-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkielman tarkoituksena oli kuvata kirjallisuuskatsauksen avulla, mitä virtuaalisia materiaaleja käytetään fysioterapian käytännön potilastyössä ja minkälaisia kokemuksia niiden käytöstä fysioterapiassa on saatu. Tavoitteena oli, että tuloksia voitaisiin hyödyntää yksittäisen fysioterapeutin käytännön fysioterapian työssä sekä laajentaa perinteistä fysioterapian ajatusmaailmaa, käytännön työtä ja asenneilmapiiriä. Tämä kirjallisuuskatsaus toteutettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta mukaillen ja aineisto haettiin Medic, Cinahl, PubMed ja Scopus tietokannoista. Tutkimukset ajoittuivat vuosien 2011–2017 väliin. Tutkimuksien piti sisältää fysioterapian ja virtuaalisen maailman kokemuksia. Sisäänottokriteerinä oli myös suomen tai englannin kieli, kokotekstin saatavuus ja tieteellisen julkaisun kriteerien piti täyttyä. Haku tuotti yhteensä 20 hakua, joista jäljelle jäi 11 artikkelia. Artikkelit olivat kansainvälisiä, monipuolisia ja koostuivat eri puolilta maailmaa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Kirjallisuuskatsauksen tulokset osoittivat fysioterapian käytännön työssä käytettävien virtuaalisen työkalujen olevan monipuolisia. Virtuaalisen materiaalin käytön kokemukset voidaan jakaa sisäisiin tekijöihin ja ulkoisiin vaikuttajiin. Sisäisiin tekijöihin kuuluvat potilaan henkilökohtainen tuntemus ja hänen tieto- ja aistijärjestelmät. Ulkoiset vaikuttajat sisältävät virtuaalisen työkalun harjoittelun vaatimukset ja ulkoiset tekijät esimerkiksi ympäristön ja hoito- ja terapiasuositukset. Johtopäätöksinä virtuaalinen maailma jakaantuu useampaan menetelmään ja materiaaliin sekä terminologia on vaihtelevaa. Älypuhelimen tai tabletin avulla erilaisten applikaatioiden käyttäminen, video- tai konsolipelaaminen ovat suosituimpia ja helpoimpia virtuaalisen tekniikan käyttömateriaaleja fysioterapiassa. Lisäksi pelaaminen (videopelit, konsolipelit) tarjoaa positiivisia kokemuksia, osallistaa ja motivoi kuntoutumiseen, erityisesti nuoremmilla henkilöillä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kaj Rinne, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.