University of Oulu

Käyttäjävierailu Contextual Design -menetelmässä

Saved in:
Author: Värttö, Aliisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806282595
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Värttö, 2018
Publish Date: 2018-06-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Perinpohjin toteutettu tietojärjestelmän suunnitteluprosessi antaa hyvät lähtötiedot tulevalle kehitystyölle. Asiakas toivoo lähes poikkeuksetta järjestelmää, joka on toimiva apuväline työprosessien tukena ja joka hoitaa tehtävänsä luontevasti. Koska tietojärjestelmän ei ole tarpeellista olla olemassa ilman käyttäjiään, on sen suunnittelussa luontevaa keskittyä käyttökontekstiin; ihmisiin, apuvälineisiin ja ympäristöihin. Työprosessin seuraaminen antaa vahvan kuvan siitä, mitä työ todella on, missä ja kenen kanssa se tapahtuu ja miten sitä voisi helpottaa. Contextual Design on suunnittelumenetelmä, joka pureutuu käyttäjähavainnoinnin avulla juuri näihin työtä ympäröiviin kokonaisuuksiin ja pyrkii huomioimaan käyttäjät ja näiden työn mahdollisimman hyvin. Havainnointitilanne, jossa suunnittelija tutustuu käyttäjään ja tämän työhön, on osittain haastava niin suunnittelijalle kuin käyttäjälle. Vaikka tehtävään keskittyisi kuinka, suunnittelija ei välttämättä havaitse tai paina muistiin kaikkea merkittävää eikä käyttäjä välttämättä muista toimia luonnollisesti havainnoinnin aikana. Tärkeitä tekijöitä työtä ympäröivässä kontekstissa voi jäädä huomaamatta, jolloin seuraavia vaiheita varten kerätty tieto on puutteellista. Jotta havainnointitilanteeseen voidaan palata takaisin datan läpikäynnissä vielä vierailun jälkeen, talletetun tiedon tulee olla kattavaa ja laadukasta. Jokainen huomio, tunnetila ja lainaus voi olla merkittävä. Millä keinoin suunnittelijat voivat pyrkiä välttämään datan puuttumista käyttäjävierailun aikana? Tämä kirjallisuuskatsaus käsitteli Contextual Design -menetelmän mukaisen käyttäjävierailun aikana kerättävän datan piirteitä ja keinoja sen keräämiseen. Erityishuomion kiinnittäminen vuorovaikutukseen ja ympäröivään kontekstiin oli merkittävässä asemassa. Aiemmassa tutkimuksessa oli vähäisissä määrin keskitytty puuttuvan datan korvaamisen tai täydentämisen keinoihin, mutta ohjenuorasto onnistuneeseen käyttäjävierailuun on kuvailtu selkeästi. Raportissa kerrotaan, mitkä tekijät vaativat huomiota käyttäjävierailun suunnittelussa, sen toteutuksessa ja sen tulkinnassa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aliisa Värttö, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.