University of Oulu

Nilkkamurtumapotilaiden postoperatiiviseen kipuun vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Nyman, Emma-Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806302613
Language: Finnish
Published: Oulu : E.-S. Nyman, 2018
Publish Date: 2018-07-02
Thesis type: Other thesis
Tutor: Vakkala, Merja
Reviewer: Vakkala, Merja
Lehto, Pasi
Description:

Tiivistelmä

Nilkkamurtumat ovat yleisin työikäisten murtuma, joka vaatii sairaala- ja leikkaushoitoa. Näiden murtumien määrä on kasvussa väestön ikääntymisen myötä. Instabiilit nilkkamurtumat hoidetaan leikkaushoidolla, jotta murtuneet kehräsluut voidaan palauttaa anatomiseen asentoonsa. Leikkauksissa anestesiavaihtoehtoina ovat yleis- tai spinaalianestesia ja molempiin muotoihin liittyvät omat etunsa ja haittansa. Tämän vuoksi anestesiamuodon valinnassa on huomioitava potilaan tilanne kokonaisuutena.

Ortopedisiin leikkauksiin, kuten nilkkamurtumaleikkauksiin, liittyy voimakasta leikkauksen jälkeistä kipua, mikä voi muodostua ongelmaksi leikkauksen jälkeen potilaan toipumisen ja mobilisaation kannalta. Usein leikkauksen jälkeinen kipu hoidetaan opioidilääkityksellä. Tämä tutkimus on retrospektiivinen tutkimus, jonka aineistona käytettiin vuonna 2016 Oulun Yliopistollisessa sairaalassa leikattuja aikuisia nilkkamurtumapotilaita, joille oli tehty toimenpidekoodin NHJ10 mukainen kiinnitysleikkaus. Aineisto kerättiin ESKO-potilastietojärjestelmästä tutkittavan potilaskertomuksen ja anestesiakertomuksen perusteella. Aineistomääräksi saatiin 166 potilasta.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa nilkkamurtumapotilaiden leikkaushoitoon liittyviä tekijöitä ja menetelmiä, mitkä vaikuttavat leikkauksen jälkeiseen akuuttiin kipuun ja opioidikulutukseen. Tärkeimpinä arvioinnin kohteena olivat anestesiamuodon ja leikkausmenetelmän yhteys leikkauksen jälkeiseen opioidilääkityksen määrään ja sairaalassa oloaikaan. Eri tekijöiden vertailussa käytettiin tilastollista analyysia, jolla selvitettiin tekijöiden merkityksellisyyttä.

Tutkimuksen perusteella spinaalianestesian saannet potilaat olivat kivuttomampia leikkauksen jälkeen ja heidän opioidilääkitysen määrä heräämössä ja leikkauspäivänä oli puolet pienempi kuin yleisanestesian saaneilla potilailla. Sairaalassa oloaikaan vaikuttivat vammanlaajuus ja leikkaustekniikka. Nilkkamurtumia esiintyi aineistossamme korostuneesti ikääntyvässä väestössä erityisesti naisilla. Leikkaushoitoon liittyviä komplikaatioita olivat haavainfektiot, joille altistavat alkoholin käyttö, diabetes, runsaat perussairaudet ja vammalaajuus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emma-Sofia Nyman, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.