University of Oulu

Oppilaitokset oppilaiden lähellä : Suomen oppilaistosten optimaalisten sijaintien selvittäminen paikkatietojärjestelmän saavutettavuusanalyysejä hyödyntäen: esimerkkinä Oulu

Saved in:
Author: Vaarala, Saku1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 21.1 MB)
Pages: 102
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201807132622
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Vaarala, 2018
Publish Date: 2018-07-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rusanen, Jarmo
Antikainen, Harri
Reviewer: Rusanen, Jarmo
Antikainen, Harri
Description:
Oppilaitosten optimaalinen sijoittaminen on tärkeää niin tasa-arvon, kustannusten minimoinnin, kansanterveyden kuin ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta. Paikkatietojärjestelmä (GIS) taas on hyvä ja käytetty työkalu palvelupisteiden kuten oppilaitosten sijaintien optimoinnissa. Olenkin tässä työssä tarkastellut Suomen oppilaitosten optimaalisten sijoittamisten tutkimista paikkatietojärjestelmän saavutettavuusanalyyseja (PSA:ita) hyödyntäen. Tarkastelen tutkimusaihettani seuraavan tutkimuskysymyksen kautta: mitä tekijöitä tutkittaessa oppilaitosten optimaalisimpia sijainteja paikkatietojärjestelmän saavutettavuusanalyysien avulla kannattaa ja toisaalta on mahdollista huomioida. Lisäksi tein tapaustutkimuksen, jossa arvioin Oulun peruskoulujen ja lukioiden optimaalisia sijainteja ja määriä vuodelle 2027. Tapaustutkimus oli ajankohtainen, sillä Oulun kouluverkkoon suunnitellut muutokset ovat herättäneet paljon keskustelua vuoden 2018 aikana. Tapaustutkimuksessa huomioitavina kulkutapoina olivat henkilöautoilu, pyöräily, jalankulku ja julkinen liikenne eikä uusille oppilaitosten sijainneille oltu annettu rajoitteita. Tapaustutkimusta varten oli arvioitava väestö vuodelle 2027, tehdä tutkittaville kulkutavoille liikennettä mallintavat reititysaineistot, muodostaa nykyiset ja mahdolliset uusia oppilaitoksia edustavat tarjontapisteet sekä lopuksi suorittaa itse saavutettavuusanalyysit paikkatieto-ohjelmassa. Keskeisimmät aineistot tapaustutkimuksen teossa olivat Oulun kaupungin tuottamat väestöennuste ja tiedot nykyisistä oppilaitoksista, Tilastokeskuksen 1 km x 1km -väestöruutuaineisto, Liikenneviraston Digiroad-aineisto sekä Oulun kaupungin GTFS-muotoinen data Oulun joukkoliikenteestä. Tapaustutkimuksen tulosten perusteella yhden tai kahden lukion lakkauttaminen ei heikennä lukiolaisten lukioihin saavutettavuuksia. merkittävästi, mutta edelleen kolmannen ja neljännen lukion lakkauttaminen heikentää. Lukioita ei myöskään kannata lakkauttaa vanhojen Ouluun liittyneiden kuntien kuntakeskuksista. Peruskoulujen osalta ei yhtä selkeitä yhteenvetoja kannata tehdä datojen karkeuksista ja saavutettavuusanalyyseja varten tehtyjen yksinkertaistuksien vuoksi. Tutkimukseni perusteella suosittelen oppilaitosten optimaalisia sijainteja tutkittaessa PSA:ita hyödyntäen käyttämään matka-aikaa saavutettavuuden mittaamisessa sekä huomioimaan henkilöautoilun lisäksi kestävät kulkutavat. Uusien oppilaitosten sijainteja on mahdollista tutkia ilman ennakko-oletuksia, mutta tarjontapisteiden kapasiteetteihin on syytä kiinnittää huomiota. Lisäksi väestöä edustavia kysyntäpisteitä kannattaa asetella tutkimusalueelle tiheästi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saku Vaarala, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.