University of Oulu

Metallinilmaisimen käyttö inventoinnissa ennustavan mallin avulla Perämeren myöhäisrautakautisella rannikkoalueella

Saved in:
Author: Ruotsalainen, Marita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201808172636
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ruotsalainen, 2018
Publish Date: 2018-09-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hakamäki, Ville
Reviewer: Kuusela, Jari-Matti
Hakamäki, Ville
Description:
Pro gradu -tutkielmassani tutkin metallinilmaisimen käytettävyyttä myöhäisrautakauden kohteita inventoitaessa. Metallinilmaisinharrastajat ovat viime vuosina Suomessa löytäneet useita myöhäiselle rautakaudelle ajoittuvia löytöjä, mistä syystä oli tarvetta tutkia, voisivatko arkeologit käyttää metallinilmaisinta inventoinnin apuna. Valittu tutkimusalue on Perämeren rannikkoalue, jota aikaisemmin pidettiin vähälöytöisenä ja myöhäisrautakauden osalta epäselvänä alueena, kunnes 2010-luvulla metallinilmaisinharrastajat löysivät alueelta useita myöhäisrautakautisia esineitä. Tutkimuksissa kyseiset löydöt ovat osoittaneet Perämeren alueella olleen kiinteää asutusta ja ihmistoimintaa. Kohteiden sijainti viittaa myöhäisrautakautisen arkeologisen aineiston sijoittuvan jokisuiden saariin ja myöhäisrautakautisille rantatasoille. Inventointia kohdennetaan ennustavan mallin avulla, jonka perustana ovat jokisuut sekä myöhäisrautakautiset rantatasot. Yksittäisinä tarkastettavina kohteita toimivat satunnaispisteet, jotka jaettiin neljään eri luokkaan. Satunnaispisteiden lähiympäristöä haravoitiin metallinilmaisimen avulla. Inventoinnissa käytiin läpi yhteensä 96 satunnaispistettä. Inventoinnin aikana löydettiin useita epämääräisiä kuoppakohteita, joille ei voida antaa tarkkaa ajoitusta. Myöhäiselle rautakaudelle ajoittuvaa arkeologista aineistoa ei löytynyt. Inventoinnin tulosten perusteella metallinilmaisin on huono työkalu myöhäisrautakauden inventoinnissa. Metallinilmaisininventointi on varsin hidasta, johtuen sen pienestä kattavuusalueesta ja moderneista signaaleista, joiden tarkistamiseen voi kulua paljon aikaa. Ennustava malli ei myöskään ollut erityisen toimiva työkalu, sillä myöhäisrautakautisten kohteiden lukumäärä on hyvin pieni, mikä tekee toimivan ennustavan mallin rakentamisesta haastavaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marita Ruotsalainen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.