University of Oulu

Minä olen käteni : kädentaitojen merkitys varhaiskasvatuksessa lapsen minäkuvan kehitykselle

Saved in:
Author: Oikarinen, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201808232669
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Oikarinen, 2018
Publish Date: 2018-09-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Aiheen valintaa vaikutti kiinnostukseni näpertelemiseen sekä askarteluun ja halu saada selville, kuinka lapsen psyykkistä kasvua ja kehitystä voi tukea kädentaitojen avulla. Tutkimuksen aiheeksi nousikin lapsen kädentaitojen merkitys minäkuvan kehittymiseen varhaiskasvatuksessa. Toteutin tutkimuksen kirjallisuuskatsauksena. Kautta aikojen kädentaitoja on pidetty tärkeässä roolissa yksilön elämässä ja vielä nykyäänkin se on tärkeä yksilön hyvinvointia lisäävä tekijä. Perehtyessäni aiheeseen minulle tuli selkeä kuva siitä, että kädentaidot ovat hyvin merkittävä tekijä lapsen minäkuvan kehittymiselle varhaiskasvatuksessa. Kädentaidot edistävät lapsen kasvua ja kehitystä monipuolisesti, kuten motorisia, kognitiivisia ja sosiaalisia taitoja. Lapsi hankkii itselleen kädentaitojen avulla tietoa itsestään sekä ympäröivästä maailmasta ja saamaansa tietoa hän voi hyödyntää tulevaisuudessa. Kädentaidot lisäävät myös lapsen luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Tavallaan hän saa työkaluja elämäänsä varten. Varhaiskasvatuksessa kasvattajien olisikin hyvä muistaa kädentaitojen merkitys yhtenä mahdollisuutena lapsen minäkuvan kehittymiselle. Heidän tulee luoda sellainen ympäristö, joka sallii lapsen kokeilemisen ja tekemisen erilaisten kädentaitoja vaativien töiden toteuttamiseen. Ympäristön tarjotessa monipuolisesti kädentaitoja vaativia harjoitteita lapsi oppii työskentelyprosessin aikana uusia taitoja ja tutustuu itseensä. Hänen työskentelyssään ei niinkään ole tärkeää, millainen tuotos on, vaan tekemisen matka. Lasta tulee arvostaa tekijänä ja kasvattajien pitää olla aidosti läsnä lapsen arjessa, koska näin he edistävät lapsen minäkuvan kehittymistä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Oikarinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.