University of Oulu

Syväjohtaminen hoitohenkilöiden työhyvinvoinnin näkökulmasta

Saved in:
Author: Riiski, Merja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201808302679
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Riiski, 2018
Publish Date: 2018-09-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatin tutkiman tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää, millaisia vaikutuksia syväjohtajuudella on hoitohenkilöiden työhyvinvointiin. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa aiheesta uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää hoitotyön työhyvinvoinnin edistämisessä. Aineisto on kerätty CHINAHL-, MEDIC- ja Scopus-tietokannoista. Kirjallisuuskatsaus on tehty kahdeksasta alkuperäistutkimuksesta, jotka täyttivät sisäänotto ja poissulkukriteerit. Syväjohtajuus edistää työhyvinvointia monipuolisesti. Johtajuutta terveydenhuollossa tulee kehittää jatkuvasti työhyvinvoinnin edistämiseksi. Syväjohtajuus vaikuttaa potilasturvallisuuteen, organisaatiotavoitteiden saavuttamiseen, työssä jaksamiseen, sairaslomien vähenemiseen ja työntekijä saavuttaa paremman työtuloksen innostavassa sekä työntekijää tukevassa työympäristössä. Tätä kandidaatintutkielmaa voidaan hyödyntää työhyvinvointia koskevissa jatkotutkimuksissa. Tutkimusta työhyvinvoinnin ja syväjohtajuuden välillä tarvitaan lisää, jotta optimaalinen tilanne toteutuisi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Merja Riiski, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.