University of Oulu

Kelaimen optimointi

Saved in:
Author: Saarenpää, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201808302683
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Saarenpää, 2018
Publish Date: 2018-09-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Työn tavoitteena on tutkia ja parantaa kelanmuotoa nauhavalssaamolla. Aluksi tutkitaan yleisesti kelausprosessia ja kelanmuotoa alan kirjallisuutta hyväksikäyttäen ja tämän jälkeen perehdytään tapoihin vaikuttaa kelanmuotoon. Lopuksi tartutaan yhteen tapaan, jota lähdetään kokeilemaan käytännössä terästehtaalla. Erityisesti eräät asiakaslaadut aiheuttavat paljon hylkäyksiä kelan silmämuodon vuoksi, joten kokeissa keskityttiin kyseisiin laatuihin. Kokeet suoritettiin tuotannon aikana oman valvontani alla ja samalla kerättiin tulokset ja nauhojen tiedot Excel-taulukkoon, jonka jälkeen prosessidataa analysoitiin ibaAnalyzer -ohjelmistolla. Tulokset noudattivat teoriaa ja kelanmuoto parani kahden erillisen vaikutuksen ansiosta. Nauha on lähtökohtaisesti lähempänä keskilinjaa ja keskityksen toinen vaihe kestää lyhyemmän aikaa, joka vaikuttaa suoraan virheen pituuteen. Tehdyt muutokset jäävät käyttöön ja tulevaisuudessa tutkimusta voi jatkaa laajentamalla tutkimustani useammalle laadulle.
see all

The aim of the thesis is to research and develop the coil shape at a hot strip rolling mill. First the coiling process and coil shape are researched by using relevant literature and later the ways to affect the coil shape are evaluated. Finally, one method is tested in practice at a steel mill. Especially some customer qualities cause a lot of rejections due to the shape of the eye. Therefore the testing was focused on these qualities. The tests took place during the production time and under my supervision. The test results and information about the coils were gathered in an Excel table and afterwards the process data was analyzed with ibaAnalyzer -software. The results followed the theory and the coil shape was improved due to two different effects. The changes that were made to the parametric charts are currently in use and in the future the research can be further continued by extending my research to more qualities.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Saarenpää, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.