University of Oulu

Taide- ja taitoaineet alkuopetuksessa

Saved in:
Author: Juuri-Oja, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201808312689
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Juuri-Oja, 2018
Publish Date: 2018-09-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Valitsin aiheekseni taide- ja taitoaineet alkuopetuksessa. Taide- ja taitoaineiden vähentämistä pakollisesta opetuksesta on käyty kiivaita keskusteluja ja mielipiteitä löytyykin puolin ja toisin. Jotkut ihmiset kokevat näiden aineiden vievän liikaa aikaa tärkeämmiltä oppiaineilta ja toiset taas näkevät sen tuovan lisää koulumotivaatiota ja viihtyvyyttä. Koen aiheen erittäin tärkeäksi, sillä taide- ja taitoaineet ovat todistetusti todella monella eri osa-alueella hyödyllisiä opetettavia aineita. Taide- ja taitoaineisiin alkuopetuksessa sisältyvät musiikki, kuvataide, liikunta ja käsityö. Käsittelen kandidaatintutkielmassani ensin sitä, minkä vuoksi taide- ja taitoaineet ovat merkityksellisiä. Sen jälkeen kerron tarkemmin, mitä nämä oppiaineet ovat. Toivon näin avaavani oppiaineisiin liittyviä keskeisiä käsitteitä. Tämän jälkeen käyn läpi alkuopetuksessa olevan oppilaan kehitystä emotionaalisesta, fyysisestä sekä kognitiivisesta näkökulmasta. Näiden jälkeen palaan tarkemmin taide- ja taitoaineisiin ja siihen, kuinka niitä opetetaan alkuopetuksessa ja kuinka ne vaikuttavat oppilaisiin. Lopulta kerron yhteenvedon ja johtopäätökseni koskien tutkimuskysymyksiäni. Alkuopetukseen siirtyvä lapsi on elämässä suuren kynnyksen kohdalla. Koulutien aloittaminen voi herättää lapsessa suuria tunteita. Sääntöjen, tottelevaisuuden ja rutiinien oppiminen voivat olla lapsen mielestä mukavia ja jännittäviä tai erittäin pelottavia. Lapselle käännetään elämässä aivan uusi sivu, jonka jälkeen hänen päiväänsä kuuluu muutakin kuin vain leikkiminen. Lapsi siirtyy useita vuosia kestävälle koulutielle. Taide- ja taitoaineiden tunneilla käsiteltävien aineiden lisäksi opitaan esimerkiksi sosiaalisia taitoja ja ryhmässä olemista. Taide- ja taitoaineiden tunneilla oppilas saa käyttää vapaasti luovuuttaan ja löytää itsestään uusia puolia. Esimerkiksi lapsi, jonka vanhemmilla ei ole varaa kustantaa kalliita urheiluharrastuksia, voi liikunnan tunneilla kokeilla erilaisia lajeja ohjatusti. Jos panostaisimme vain teoreettisten aineiden oppimiseen, unohtuisivat helposti kaikkien oppilaiden mahdollisuudet muilla elämän osa-alueilla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Juuri-Oja, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.