University of Oulu

Lohkoketjuteknologia teräsrakenteisiin liittyvän digitaalisen tiedon varmistamisessa

Saved in:
Author: Paavola, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201809062734
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Paavola, 2018
Publish Date: 2018-09-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kauppi, Timo
Reviewer: Heikkala, Jouko
Kauppi, Timo
Description:
Diplomityössä tarkastellaan teräsrakenteiden, erityisesti hitsattujen teräsrakenteiden tuotannossa ja niiden koko elinkaaren aikaisessa käytössä syntyvän dokumenttiaineiston digitaalista tallentamista, siirtoa verkossa ja muuta käyttöä. Dokumenttiaineisto voi käsittää automaattisesti tai manuaalisesti tuotettuja tekstejä, kuvia, kaavioita, piirustuksia ja auditiivisia tallenteita. Dokumentteja hallitaan dokumenttialustalla, jonka suunnitteluperusteet esitetään tässä työssä. Työ on menetelmätutkimus. Sovellettavaksi menetelmäksi on valittu lohkoketjuteknologia. Sitä ja sen mahdollisuuksia tarkastellaan varsinaisen lohkoketjun lisäksi myös kyseiseen teknologiaan läheisesti liittyvien tai liitettävien tietoteknisten ratkaisujen kautta. Näitä ovat muun muassa älykäs automaatio ja tiedonsiirron varmistamismenetelmät. Tietoturvaongelmien ratkaiseminen on keskeisessä asemassa. Dokumenttialusta perustuu tietokoneohjelmalle, jonka ohjelmointiperiaatteet ja -menetelmät esitetään ja perustellaan. Oleellisia elementtejä ovat muun muassa hajautettu tietokanta, funktionaalinen ohjelmointi ja asynkroninen tiedonsiirto. Menetelmien soveltamisessa on toki lähdetty oppikirjamaisista ja tavanomaisista ratkaisuista, mutta osin niiden rajoittaviin ominaisuuksiin on suhtauduttu kriittisesti ja uusiin tapoihin pyrkien. Lähtökohtana on itse ongelma, tässä tapauksessa digitaalisen tiedon tietoturvallinen tallentaminen ja jakaminen, jonka tarvitsemat ratkaisut määrittelevät käytettävät ohjelmistokielet ja -työkalut. Vaikka työn lähtökohtana on terästeollisuuden digitalisaatio, esitettyjen ratkaisujen perustana oleva tietokoneohjelma on geneerinen. Valituille menetelmille antaakin vahvan tukensa se, että työn tekijä on ne jo toteuttanut useissa integrointiohjelmissa, joita on otettu käyttöön kymmenissä yrityksissä globaalisti.
see all

The thesis investigates the secured digital data recording, transferring and delivering in particular welded steel structures. The entire life cycle of the steel structures is included. Document material can be automatically or manually generated texts, images, charts, drawings, and audio recordings. Documents are managed on a document platform, whose design basics are presented in this work. The work is a methodology study. The applied technology is a block chain technology. IT solutions closely related to the block chain technology are also studied. These IT solutions include for example intelligent automation and data transfer methods. Solving related security problems is a key factor through the study. Programming principles and methods are presented and justified in this work. Essential elements include decentralised database, functional programming and asynchronous data transfer. The application has been based on conventional solutions, but some of their restrictive features have been critically addressed and sought new ways using the latest scientific research. The starting point is the problem itself: a data safe storage and sharing of the digital information. The solution is determined before the selection of the software languages, other programming tools and operating systems. The work is based on the digitalisation of the steel industry. The computer program underlying the proposed solution is generic and therefore useful to any other branch of the industry. The selected methods are strongly supported by the fact that the author has already implemented similar methods in a number of integration programs that have been introduced in dozens of companies globally.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Paavola, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.