University of Oulu

Enhancing continuous integration processes in agile development using project management tools

Saved in:
Author: Seppänen, Vili1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 58
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201809062759
Language: English
Published: Oulu : V. Seppänen, 2018
Publish Date: 2018-09-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Hosio, Simo
Reviewer: Teixeira Ferreira, Denzil
Hosio, Simo
Description:

Abstract

This thesis presents a concept to enhance the continuous integration processes in agile development, by utilising the combination of project management tools and user stories.

First, the reader is introduced to the fields of continuous integration, agile, feature toggles and version control to provide a good basic understanding of the context. Related work on release engineering is presented from the perspective of release planning and constructing. Problems with current, commonly used continuous integration processes are identified and analysed, and then solutions for these problems are designed and proposed. This includes listing the requirements for implementing the solutions, describing the designs of the solutions and discussing the expected benefits of the solutions. These solutions form the concept to enhance the continuous integration processes in agile development.

This new concept is evaluated in a user-study among seasoned IT professionals. The study includes applicable elements from Expectation Disconfirmation Theory to examine the validity and the likely future adoption of the proposed approach in the information technology sector. The evaluation results suggest that the solution, when implemented in a production environment, will be easy to use; have the capability, functions and features needed to accomplish its tasks; will be reliable and beneficial for its purpose and would be likely to improve the overall performance of the software project.

Jatkuvan integraation prosessien tehostaminen ketterässä ohjelmistokehitysympäristössä projektinhallintatyökaluja hyväksikäyttäen

Tiivistelmä

Tämä diplomityö esittelee konseptin jatkuvan integraation prosessien tehostamiseen ketterässä ohjelmistokehitysympäristössä. Konsepti perustuu projektinhallintatyökalujen ja käyttäjätarinoiden uudentyyppiseen ja älykkäämpään linkittämiseen.

Aluksi työssä esitellään jatkuva integraatio, ketterä ohjelmistokehitys, liput sekä versionhallinta aihealueen perusteiden ymmärtämiseksi. Lisäksi esitellään julkaisunhallinta julkaisusuunnittelun ja julkaisun koostamisen näkökulmasta niiltä osin kuin se on diplomityön kannalta olennaista. Nykyisten yleisesti käytettävien jatkuvan integraation prosessien ongelmat tunnistetaan ja analysoidaan, ja näihin ongelmiin suunnitellaan ja esitetään ratkaisut. Esitellyt ratkaisut sisältävät niiden toteuttamista koskevien vaatimusten luetteloinnin, suunnitellun toteutuksen kuvauksen sekä pohdinnan ratkaisuista odotettavista hyödyistä. Nämä ratkaisut muodostavat konseptin jatkuvan integraation prosessien tehostamiseksi ketterässä ohjelmistokehityksessä.

Esitelty uusi konsepti arvioidaan kokeneiden IT-ammattilaisten keskuudessa tehdyn käyttäjätutkimuksen avulla. Käyttäjätutkimuksessa käytetään soveltuvia elementtejä odotusten kumoamisen mallista, minkä avulla tarkastellaan ehdotetun lähestymistavan soveltuvuutta sekä tulevan käyttöönoton todennäköisyyttä tietotekniikka-alalla. Arvioinnin tulokset viittaavat siihen, että tuotantoympäristöön toteutettuna, ratkaisu on helppokäyttöinen, pitää sisällään valmiudet, toiminnallisuuden ja ominaisuudet sille annettujen tehtävien suorittamiseksi, on luotettava ja hyödyllinen, ja parantaa todennäköisesti ohjelmistoprojektin yleistä tehokkuutta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vili Seppänen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.